tisdag 26 juni 2007

Kommunala elbolag billigare än statliga visar ny rapport

Enligt en stor undersökning (DN) är kommunala energibolag mycket billigare än privata. Vänstern och andra monopolkramare jublar. Det är det de alltid har påstått och nu är det bevisat. Eller?

Vad som inte framgår av rapporten är att elen fortfarande är mycket dyr. De kommunala bolagen är inte billiga. De är mindre dyra. Och detta är i jämförelse med två statliga (Fortum och Vattenfall) och ett (ETT!!!) privat (Eon) storbolag.

Problemet med elmarknaden är inte att den blev avreglerad. Problemet är att den inte blev privatiserad. Om man bortser från Eon finns det i princip inga privata bolag på marknaden.
Vad som hände med avregleringen var att man gav de kommunala bolagen undantag från kommunallagen och lät dem sälja el utanför kommunens gränser. Med monopol på elnätet, kommunerna som borgenärer och ofta andra monopolverksamheter inbakade i samma bolag, kunde de kommunala bolagen enkelt hålla borta mindre, privata alternativ som kunde skapa konkurrens.

De kommuner som valde att sälja, sålde till de enda bolagen som kunde konkurrera - jättarna.

Om man hade tänkt innan man avreglerade, hade man inte gett undantag från kommunallagen. Istället skulle man tvinga kommunerna att upphandla från sina bolag enligt de regler som gäller på alla andra områden. Då hade det funnits en reell möjlighet för privata alternativ att växa fram och då hade det kunnat vara en bra affär för kommunerna att sälja sina bolag eller låta de anställda ta över dem. Då hade man inte fått en statligt ägd och styrd oligopolmarknad med kommunala bolag som komplement. Då hade vi kanske haft en fungerande marknad med låga priser.

Istället får man läsa att "beslutet att inte privatisera har som regel varit en bra affär, inte minst för invånarna." Ursäkta, men ingen kan väl påstå att elen är billig för invånarna i någon kommun i Sverige. Och ingen kan väl påstå att någon privatisering att tala om har ägt rum.
(Läs även DN Debatt 19/6: Elavregleringen är ett skräckexempel)
//
Fabrikören

Inga kommentarer: