tisdag 5 juni 2007

Dags att lägga offerdiskursen bakom oss

En ny utredning från IFAU som ni hittar här visar att studier ger förbättrad inkomst oavsett var du är född. Rapporten visar att det inte finns någon skillnad i avkastning på utbildning om utbildningen förvärvas i Sverige. Utländsk utbildning ger en marginellt sämre avkastning.

Resultatet tyder på att arbetsmarknadsdiskrimineringen är marginell. Invandrare som har en svensk utbildning har en minst lika god avkastning på utbildning som inrikes födda. Det är faktiskt så att avkastningen på utbildning är allra högst för invandrare med bakgrund utanför Europa.

Budskapet: Det lönar sig att studera. Din framtida inkomst beror på dig. Det går inte att skylla på någon diffus strukturell diskriminering.
//
Casparus Due

Inga kommentarer: