onsdag 6 juni 2007

EU-kommissionen lägger fram sitt förslag till gemensam migrations- och integrationspolitik

Idag presenterar EU-kommissionen sitt förslag till ny migrations- och integrationspolitik i EU. Förslaget ska nu ut på remiss och förväntas beslutas av ministerrådet innan året är slut. Genomförandet av den nya politiken ska, enligt ambitionen, vara klar senast 2010.

En ambition med den nya politiken är att dela bördorna för flyktinginvandringen: "There is a pressing need for increased solidarity…so as to ensure that responsibility for processing asylum applications and granting protection in the EU is shared equitably" säger ansvarige Kommissionär Mr Frattini. EU-kommissionen vill också harmonisera reglerna för vem som ska berättigas asyl.

EU Observer skriver
att antalet asylansökningar minskat ända sedan 2002 men att vissa länder lever under ett enormt tryck av asylansökningar. De räknar upp fyra länder med över 20 000 asylansökningar per år: Storbritannien, Sverige, Frankrike och Tyskland. Sverige är det enda land som beviljar asyl till över hälften av ansökningarna. Sverige är alltså bland de absolut största mottagarlanderna av asylsökande. Antagligen det största i antal räknat.

Sverige kan inte vänta på EU
Det är uppenbart att den situation som Sverige befinner sig i, som Europas största mottagarland av flyktingar, är helt orimlig. Antingen tar de andra Europeiska länderna ett större ansvar, vilket trots att EU-Kommissionen och Sveriges regering vill det, antagligen inte går att genomföra. Det andra alternativet är att Sverige själv gör något åt saken. För göra någonting måste man. Det kommer fler irakier till Södertälje än USA. I Malmö kommer uppskattningsvis 7-10 000 irakier under 2007. Under år 2007-09 beräknar Migrationsverket att mellan 30-40000 irakier årligen kommer att söka asyl i Sverige. Med den graden av beviljade ansökningar som finns idag tillsammans med familjeinvandring innebär det knappt 100 000 invandrade irakier inom en fyraårsperiod (2006-2009)

Två miljoner Irakiska flyktingar lever i Syrien. Många av dem har släktingar i Sverige, ännu fler säger sig vilja till Sverige. Alla förstår ju att Sverige inte kan ta emot dem alla. De Irakier som redan har fått asyl i Sverige kommer bara dem att leda till 10 000-tals personer som följdinvandrar av familjeskäl.

Fem punkter för en bättre migrationspolitik
Följande fem punkter borde ligga till grund för en reformerad, men fortfarande generös, migrationslagstiftning:
1. Ge alla beviljade asylsökande temporära uppehållstillstånd. Är läget oförändrat i hemlandet och personen har skött sig och bott i Sverige under tiden så ge permanent uppehållstillstånd.
2. Ta bort möjligheten att söka asyl från demokratiska länder. Idag missbrukar många östeuropeer asylsystemet.
3. Automatisk utvisning vid brott med fängelse i straffskalan för icke-medborgare.
4. Ställ krav för att bli medborgare. För att bli medborgare bör du visa att du är beredd att investera i ditt nya land (språk, arbete etc..).
5. Krav på försörjning för att få familjeinvandra.
//
Casparus Due

Inga kommentarer: