torsdag 7 juni 2007

55-6=49 statliga bolag kvar att sälja!

Näringsutskottet har i dag röstat för regeringens förslag om att minska det statliga ägandet i sex företag:
Nordea Bank AB
OMX AB
Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB
TeliaSonera AB
V&S Vin och Sprit AB
Vasakronan AB

Som marknadsliberal kan man bara välkomna det väntade beslutet. Det är dock ett mycket litet steg mot en stat som låter företag driva företag.

Lite fakta om statliga företag:
190 000 personer arbetar i ett statligt bolag
2005 omsatte bolagen 311 miljarder kronor
Sammanlagt värde 2005: 675 miljarder
(Källa: www.riksdagen.se)

En del av företagen innehar dyra monopol på sin marknad, andra tränger ut småföretag. Lernia är ett bra exempel på det sistnämnda. Små och medelstora utbildningsföretag upplever dagligen att de förlorar kunder till den gigantiska statliga konkurrenten. Samtidigt kan man läsa i bolagets årsredovisning att "Lernia har inget specifikt samhällsuppdrag". Varför ska privata företag behöva konkurrera med den stat som samtidigt bestämmer spelreglerna och kräver stora delar av vinsten om man lyckas vinna?

Bland andra Svenskt Näringsliv har visat hur statligt företagande slår ut privata alternativ. Detta görs med våra pengar, pengar som vi kunde använda till att handla valfri tjänst eller vara hos valfritt privat företag.

Alliansen tassar fram som om det var en statskupp de planerade. Oppositionen och stora delar av rikets medier talar om en gigantisk utförsäljnining, trots att det är en försäljning av en del aktier i 6 av 55 bolag det är fråga om.

Här är hela listan på statliga företag som omedelbart bör avvecklas eller säljas:
A-Banan Projekt AB
Akademiska Hus AB
ALMI Företagspartner AB
Apoteket AB
Arbetslivsresurs AR AB
Bostadsgaranti, AB
Dom Shvetsii, A/O
Green Cargo AB
Göta kanalbolag, AB
IMEGO AB
Innovationsbron AB
IRECO Holding AB
Kasernen Fastighets AB
Kungliga Dramatiska Teatern AB
Kungliga Operan AB
Lernia AB
Luossavaara-Kiirunavaara AB, LKAB
Norrland Center AB
Posten AB
Samhall AB
SAS AB
SIS Miljömärkning AB
SJ AB
SOS Alarm Sverige AB
SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB
Specialfastigheter i Sverige AB
Statens Bostadsomvandling AB, Sbo
Statens Väg- och Baninvest AB
Stattum, Förvaltningsaktiebolaget
Sveaskog AB
Swedcarrier AB
Swedesurvey AB
Swedfund International AB
Swedish National Road Consulting AB, SweRoad
Svensk Bilprovning , AB
Svensk Exportkredit SEK, AB
Svenska Miljöstyrningsrådet AB
Svenska rymdaktiebolaget
Svenska Skeppshypotekskassan
AB Svenska Spel
Svensk-Danska Broförbindelsen AB, SVEDAB
Systembolaget AB
Teracom AB
Vasallen AB
Vattenfall AB
Venantius AB
VisitSweden AB
Voksenåsen A/S
Zenit Shipping AB
//
Leva eller lyda

Inga kommentarer: