måndag 14 januari 2008

Nej, det är inte jag som skrivit Nyamko Sabunis pressmeddelande om en gemensam värdegrund

Regeringen har initierat en dialog om förstärkt värdegrund. Tankarna och formuleringarna påminner starkt om de jag skrev förra veckan under rubriken "Vad ska svenskheten innehålla?".

Huvudpoängerna i såväl Nyamko Sabunis pressmeddelande och min text är två:

1. Inga eftergifter till den etniska, kulturella och religiösa mångfalden utan alla ska behandlas lika enligt principerna om mänskliga rättigheter.

Från pressmeddelandet: "Vi lever i en värld där mångfalden är såväl nödvändig som oundviklig. Detta är i grunden något positivt. Det bidrar till dynamik och nytänkande. Men i vår iver att respektera olika gruppers rätt att leva efter sina traditioner, riskerar vi att urholka enskilda människors rättigheter. Det är viktigt att vi är tydliga i vårt avstånd från sedvänjor som inte ligger inom ramen för den gemensamma värdegrunden - demokratin och de grundläggande mänskliga rättigheterna."

Detta faktum kan tyckas trivialt, men med tanke på dagens miniskandal där Rädda Barnen censurerar forskning eftersom ”Resultaten stämmer inte överens med vår värdegrund.” verkar det inte vara så. Rädda Barnens värdegrund är i det här fallet att alla traditioner är lika bra, även traditionen med hedersförtryck. Sådan värderelativism kan inte accepteras. Läs mer om skandalen på den alltid utmärkta bloggen Nordic Dervish.

2. Känslan av sammanhållning är viktig för att samhället ska fungera väl. Det är nyttigt för en fungerande demokrati och ekonomi att det finns en gemensam vision och en känsla av tillhörighet.

"Utan sammanhållning kan vi dock aldrig skapa ett välmående samhälle och en fungerande demokrati. För att utveckla en bättre känsla av sammanhållning räcker det inte med att skapa lika möjligheter för alla ekonomiskt och socialt. Lika viktigt är att det finns en gemensam vision och känsla av tillhörighet. Samhörighet oavsett vilken kultur eller tro vi bekänner oss till. Solidaritet och delaktighet i vår gemensamma framtid."

Det finns mycket viktigare frågor än frågan om värdegrund för att på kort sikt förbättra integrationen, bland annat att låta alla de människor som söker sig till Sverige ta ansvar för sina egna liv. Men för att Sverige på lång sikt ska fungera bör vi tydliggöra toleransens gränser och lämna den kulturella relativismen bakom oss.
//
Emil

Inga kommentarer: