torsdag 17 januari 2008

Tillåt inte bistånd från Saudiarabien

Det övergripande målet för svenskt bistånd är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Genom att minska orättvisor och fattigdom i hela världen skapas bättre förutsättningar för utveckling, fred och säkerhet för alla folk och nationer.

När Saudiarabien ger Sverige 80 miljoner i "bistånd" för att bygga en moské så är det övergripande målet att ha grillparty på stranden? eller försöka införa sina sjuka värderingar på oss som bor i Sverige. Vad tror du?

- Utan en mans samtycke kan inte en kvinna studera, få hälsovård, arbeta, gifta sig, driva företag eller ens få tag i en ambulans i en nödsituation, sade Heisoo Shin, medlem i den kommitté som granskar efterlevnaden av en konvention från 1979 som förbjuder diskriminering av kvinnor.
//
Emil

1 kommentar:

Martin Karlsson sa...

Jag tror att din islamofobi skulle se mycket bättre ut om du lärde dig att skriva på korrekt svenska.

Dessutom skulle ju kunna hålla rent utanför egen dörr genom att först kräva att Svenska Kyrkan lägger ned all sin representation i utlandet.

Men i ett första steg borde du nog byta namn på bloggen. Minimikrav för att få kalla sig liberal är att man är för religionsfrihet och avtalsfrihet - vilka är de båda friheter som muslimerna i Göteborg utövar i det aktuella fallet.