torsdag 20 december 2007

Bannbullorna haglar över Ystad som svor i kyrkan

Jag har tidigare uppmärksammat bristennytänkande i kulturpolitiken. Därför är det glädjande att se min gamla hemstad ta täten i nytänkandet. Efter förslag från en centerpartist utreds nu en privatisering av Konstmuseet. Det som ska utredas är om hela verksamheten, delar av den eller inget alls ska privatiseras. Det är en utmärkt idé. All kommunal verksamhet som inte rent juridiskt åligger kommunen, borde då och då ses över och andra strukturer bör övervägas. Det finns många skäl till det. Utöver kostnadseffektiviseringar och mångfald bidrar en privatisering ofta till nytänkande. Därmed inte sagt att allting alltid ska privatiseras, men det bör alltid finnas med som ett möjligt alternativ när man ser över kommunal verksamhet.

Det stockkonservativa kultursverige verkar inte dela den hållningen. Bara att nämna privatisering och kultur i samma andetag är värre än att svära i kyrkan. Nedan följer några kommentarer på Ystads förslag att UTREDA en MÖJLIG privatisering av konstmuseet:

"Det är en kulturskandal utan like", säger Jan-Thorsten Ahlstrand, museichef på Skissernas Museum i Lund.

"Allt känns väldigt adhoc-betonat.", säger Kent Mårtensson (s) i Ystad.

"Allt förtroende, all dialog, är helt bruten", säger Ystads konstmuseichef Thomas Millroth.

"Jag har aldrig för ett ögonblick trott att det kan vara möjligt att privatisera konstmuseet. Inte om man vill ha ett konstmuseum som det fungerar idag.", säger kulturredaktör Robert Dahlström på Ystads Allehanda.

"Jag ser det som en kulturpolitisk kapitulation", säger Stockholms förra kulturborgarråd Roger Mogert (s).

Prästerskapet har talat.
//
Fabrikören

Inga kommentarer: