onsdag 19 december 2007

Lärobok i hedersvåld

För er (inklusive socialdemokraternas utredare Masoud Kamali och socialdemokraten Kurdo Baksi) som inte tror att det finns något specifikt hedersvåld ger jag er ett skolexempel, beskrivet i Kristianstadbladet.

"Den 12 september ringde den 26-åriga kvinnan polisen i desperation. Efter flera timmars misshandel kände hon att hon inte hade lång tid kvar att leva. 46-åringen hade manat på sin yngre bror att slå sin hustru. Maken slog och sparkade. För att få tyst på hennes skrik stoppade de en sko i hennes mun. 46-åringen sa att han skulle döda henne och gav henne tre alternativ. Rättsintyg visar kvinnans skador från sparkar och slag, bitmärken på kind och kropp och från när maken dunkat hennes huvud mot golvet."

Bakgrund:

  • Kvinna, bortgift som trettonåring, boende hos storebrodern. "Den 26-åriga kvinnan blev som trettonåring bortgift med en man hon aldrig träffat, den nu 33-årige mannen. I och med giftermålet blev hon makens familjs ägodel och levde under många år tillsammans med den äldre brodern och dennes familj. Redan då, när hon var barn och tonåring, började den nu 46-årige mannen att systematiskt misshandla henne."
  • Vid laglig ålder överförd till lillebror. "Om de första lyckliga åren tillsammans med sin make och om hur dennes bror kom att allt mer bestämma över hennes och familjens liv. Om hur maken förändrades från att vara kärleksfull till en som styrdes av brodern. Om hur våldet gjorde sitt intåg. Om hur hon kom att tycka att ett slag, en spark inte var misshandel - misshandel var det om hon fick många slag och sparkar. Om hur hennes önskningar att försöka etablera egna kontakter, att få utbilda sig och arbeta utanför hemmet resulterade i våld, hot och påtryckningar."
  • Efter ett tag, mycket grovt våld från sin man, påhejad av brodern som deltar i våldet. "Misshandeln och dödshoten pågick under fem år. Alltid i hemmet, ibland inför de små barnen. Ibland slog maken henne, en gång i nattens mörker när hon låg i sin säng. Ofta slog maken och dennes bror henne gemensamt."
  • Vid rättegången hotad av familjen till våldsutövarna. "Kvinnan blev innan rättegången började, i tingsrättens foajé, hotad av 46-åringens anhöriga."
Idag lever kvinnan i skyddat boende. Lillebrodern fick fängelse och utvisning, storebrodern fängelse.

Hedersvåld finns. Punkt. Hedersvåld sanktioneras, till skillnad från annat våld, av hela familjer och släkter. Den som nekar till att det finns verkar inte ha någon medkänsla alls. Det fegaste av allt är att ropa rasism när flickor (en och annan pojke) och kvinnor lider. Det är bra att regeringen lagt fram en handlingsplan mot kvinnovåld, inklusive hedersvåld. Det räcker inte.
//
Casparus Due

Inga kommentarer: