söndag 4 november 2007

Coolt, en balanserad rapportering om Lomborg

Lilla Torg Liberalerna har flera gånger tidigare skrivit om Björn Lomborg. Nu är han aktuell med den nya boken "Cool it!".

Sydsvenskan överraskar med en balanserad rapportering. Det har man inte blivit bortskämd med tidigare.

Här kallas Lomborg kontroversiell och hans vetenskap elastisk:

"Det vore bra om Lomborg hade rätt i att det inte är bråttom. Att vi har tid att tänka efter mera, prioritera och satsa resurserna rätt. Men han övertygar inte. Också efter Køl af är jag oroad. Väldigt oroad."

Här jämförs han med Lysenko av kultursidans favvis-professor Jamison:

"På ungefär samma sätt som Lysenko blev en maktfaktor genom att utmana legitimiteten inom ett framträdande forskningsfält har Lomborg uppnått sin makt genom att utmana legitimiteten inom miljövetenskapen som, liksom genetiken på 1940-talet, fortfarande befinner sig på ett tidigt utvecklingsstadium. Precis som i Lysenkos fall grundar sig inte Lomborgs inflytande och makt på vetenskapligt arbete utan på en sorts praktisk handling, nämligen manipulerandet av statistik med syfte att ifrågasätta miljöforskarnas slutsatser."

Lomborg beskylls i artikeln bland annat för att ha varit oredlig i sitt bruk av fakta, att han varit allt för selektiv i sitt utväljande och enbart använt fakta som talade för hans hypoteser. Detta har slagits fast av den danska kommittén mot ohederlig forskning (UVVU), vilken Jamison bygger en stor del av sin argumentation på. Vad han inte berättar är att denna kommittés rapport har blivit skarpt kritiserad för att vara oredlig och odokumenterad av det danska vetenskapsministeriet. UVVU blir med andra ord beskyllt för exakt samma sak som de beskyller Lomborg för. Detta tar Jamison bara med som en kort bemärkning.

Här kallas Lomborgs "medieshow" för populistisk av samma favvis-professor (väl att märka utan att professorn kommer med ett enda sakargument):

"Men vad som blev uppenbart när Lomborg blev mer och mer omtalad var att hans ärelystnad inte kände några gränser. Ingenting tycktes kunna stoppa honom, speciellt inte de förnuftiga resonemang och argument som han omedelbart ställdes inför."

Då har inte ens Rakel Chukris påhopp tagits med, eftersom det inte ligger på nätet. Hon kritiserar honom för att vilja prioritera resurserna vi satsar på miljön. Det är av någon oförklarlig anledning mycket kontroversiellt i miljökretsar:

”Business as usual alltså för företag vars utsläpp förpestar miljön och förvärrar växthuseffekten. Vem orkar till exempel bry sig om ett översvämmat Bangladesh om några hundra år, när vi tjänar så mycket på våra industrier?" Sydsvenskan 19/3-05
//
Fabrikören


Inga kommentarer: