torsdag 8 november 2007

Kommentar till socialliberalismkommentar

Den här posten är egentligen en kommentar till föregående post, men den fick bli en egen post.

Lagstiftning mot monopol är väl liberalt? Jag utgår från att det är en felskrivning.
Annars håller jag med om mycket som (gammal-)liberal.

Jag ser bara inte det som en invändning mot liberalismen att människor gemensamt och frivilligt kommer överens om att inskränka en del av sin frihet. Det verkar vara en vanligt förekommande uppfattning att liberalismen i sin rena form är ren individualism. Endast så kan man vara fri.

"Freedom is just another word for nothing else to loose!" Kris Kristofferson

Jag ser en mänsklig utveckling i det franska idealet - frihet, jämlikhet, broderskap. Endast fria människor kan bli jämlika. Jämlikheten kan aldrig föregå friheten eller framtvingas av politiska beslut. Endast fria och jämlika människor kan skapa ett sunt broderskap, eftersom det endast är fria och jämlika människor som helt frivilligt kan välja att skapa ett broderskap. Endast ett sunt broderskap kan skapa ett fritt och fungerande samhälle.

Just därför blir jag både förvånad och irriterad när liberaler undrar varför jag har satt min dotter på ett socialist-dagis, bara för att hon går på ett föräldrakooperativ. Mitt val av dagis är för mig ett liberalt, politiskt ställningstagande. Den kooperativa formen är en utmärkt liberal form, där folk (utan politisk inblandning i den bästa av världar) ger upp en del av sin personliga frihet, för att tillsammans skapa något större.

En annan sak - många människor önskar mycket statlig paternalism. Annars hade vi inte haft den politik och det samhälle vi har.

Jag vågar påstå att det de önskar är direkt skadligt för deras utveckling som individer och för samhällsutvecklingen. Statlig paternalism är som droger (Yeah feeling good was easy Lord ... ). Det är en verklighetsflykt och ett bedövande av det som oftast är förbannat svårt och jobbigt, nämligen att lära känna sig själv och ta ansvar för sitt eget liv (i stort såväl som i smått). Men det är endast så man kan växa som människa och det är bara stora människor som kan skapa stora saker.

Gnoti se auton, står det ovanför porten till ett "rent" liberalt samhälle.
//
Fabrikören

10 kommentarer:

Anonym sa...

Stalin och Hitler beundrade varann i smyg. Jag som frihetlig vänster håller med Fabrikören i mycket av det som skrivits ovan. /Florian Burmeister

Anonym sa...

Ska vi ta och konkretisera med sjukförsäkringen. Låt oss ta för givet att staten är demokratiskt styrd. Då är en statlig försäkringskassa är ett mindre ont än ett kapitalistiskt styrt sjukförsäkringssystem. Jag har hört erfarenheter från hur det funkar i USA. Dessutom har jag egna erfarenheter från det tyska sjukkassesystemet, som är mer frikopplat från statlig styrning än i Sverige. /Florian Burmeister

Casparus Due sa...

Ett statligt försäkringssystem kan rent teoritiskt vara ekonomiskt rationellt, men man bör vara medveten om att det innebär en inskränkning av individens frihet.

Varför ska staten bestämma vilken typ av försäkring jag ska ha?

Anonym sa...

Florre:
Jag hänvisar till min kommande bok Trestegsraketen, som antagligen kommer att ges ut på Zufi Productions: http://www.zufi.net/page008.html
Jag tackar Fabrikören för tips av förlag.

Fabrikören sa...

Jag ser inga problem i ett privat försäkringssystem och privat vårdsektor.

Staten kan sedan upphandla sjukvård till de som av någon anledning inte kan betala för sig.

Vård åt alla OCH valfrihet!

Anonym sa...

Florre:

Jag har som sagt erfarenhet av det tyska försäkringssystemet, som bygger på privata sjukkassor. Det gick ett illasinnat rykte att herr Tunsch, som var huvudsekreteraren på min arbetsplats, fick provision för varje ny kund hos Techniker Krankenkasse. Provisionen ska ha varit på drygt 400€. Personalomsättningen är hög på detta forskningsinstitut, och många är forskare som kommer utomlands ifrån, såsom jag. Vi valde naturligtvis efter herr Tunsch rekommendation.

Jag vill naturligtvis inte tro att herr Tunsch tog emot dessa smutsiga pengar. Men han hade en väldigt fin Mercedes Coupé.

Fabrikören sa...

Egna erfarenheter är betydelselösa i sammanhanget. Vilket system man än väljer kommer att innebära att vissa har bra erfarenheter och andra dåliga.

Det felfria systemet tror jag inte på.

Jag är långt från expert på tysk sjukvård. Men jag vet att både svenskar och danskar åker dit för att få vård, så helt pinknödig kan den inte vara.

Anonym sa...

Florre:

Det är skillnad på en marknadsekonomi och en kapitalistisk ekonomi. Marknadsekonomin är lika självklar som luften vi andas. En marknadsliberal vill att marknadsekonomin ska styras med hjälp av den kapitalistiska osynliga handen. Jag vill däremot som frihetlig vänster med hjälp av trestegsraketen se till att öka den demokratiska synliga handens styrka som öppnar den osynliga handens hårda nypor på arbetare och konsumenter världen över.

Marknaden är en självklar sfär för ekonomiska aktörer som vill sälja ”prylar” som t. ex. lok, mobiltelefoner och hemförsäkringar. ABB, SonyEricsson och Länsförsäkringar är exempel på aktörer som gärna fortsatt får vara fria från statlig styrning. Michael Albert skulle antagligen inte hålla med mig i denna fråga. Lika självklart finns det naturliga monopol, alternativt onaturliga marknader. Tågtrafiken, kopparnätet och sjukförsäkringen är exempel på tjänster som medborgare med fördel kan styra med hjälp av den representativa demokratin. Jag förordar följaktligen att staten inte ska utförsälja SJ, Telia och Försäkringskassan till aktörer på den privata marknaden. Fabrikören tycker jag är förespråkar statlig paternalism i denna fråga.

Anonym sa...

Florre:

"Egna erfarenheter är betydelselösa i sammanhanget." Ska jag komma dragandes med Michael Moore istället?! Inser inte Fabrikören att han använder en diktators språkbruk?

Fabrikören sa...

Florre, jag tror att du förstod vad jag menade.

Lika lätt som Moore kan hitta exempel på folk som har fallit igenom det amerikanska systemet, lika lätt är det att hitta folk som har fallit igenom det svenska eller det tyska systemet.

Det säger inget om hur systemet generellt fungerar och det är detta som har betydelse.