onsdag 12 september 2007

WWF tar ett steg framåt och lyckas snubbla

WWF har insett att energi- och klimatfrågan inte är nationell.

"Vi har pratat om våra nationella mål och vad vi nationellt är bra på, men vi har inte pratat om vad Kina och Indien behöver ... ", säger Dennis Pamlin.

Smått skrämmande att de inte har tänkt på det tidigare, men bra att de ställer sig frågan. Men sen får de imperialistiska, sociala ingenjörerna fritt blås:

Hur mycket ska vi till exempel stödja export av personbilar till de här länderna och hur mycket ska vi stödja export av kollektivtransportlösningar? Vi kanske inte ska satsa så mycket på att exportera reningsteknik utan på att exportera it-lösningar som gör att folk kan jobba hemma en eller två dagar i veckan ... Vi har haft en tendens att tro att vi löser Kinafrågan genom att exportera fina lösningar. Men om vi hela tiden med vår import driver på en resurs- och koldioxidintensiv industri skickar vi dubbla signaler. Det handlar inte om illvilja utan att vi inte har tänkt på att hållbarhet måste bli en del av ekonomin.", Dennis Pamlin.

Pamlin nämner inte att man kanske skulle föra dialog med Kina och Indien. Istället talar han om hur vi löser "Kinafrågan". Han vet vad de behöver och han vet vad vi borde köpa från dem. Han inser inte att det är på grund av ökad dialog, ökad handel och färre politiska styrmedel som Kina har fått råd till och intresse för att anta ambitiösa mål för miljön. Han verkar inte inse att it-revolutionen sedan flera år rullar över Indien. Nej, här ska vi sluta sälja bilar och börja sälja bussar och internetmodem till de stackars indierna och kineserna som inte vet hur man vårdar miljön. Och vi får för guds skull inte köpa varor från dem som kan påverka miljön negativt, för då skickar vi dubbla budskap.

WWF har insett att miljön är global. Gott med det. Men de har fortfarande inte insett att hållbar utveckling och frihandel går hand i hand.
//
Fabrikören


Inga kommentarer: