måndag 1 oktober 2007

Sverige har sju gånger så många asylsökande som EU-genomsnittet

Sverige hade till antalet nästan lika många asylsökande som Storbritannien och Frankrike under 2006. I absoluta tal beviljar Sverige allra flest asylsökande uppehållstillstånd, trots att vi i sammanhanget är ett litet land. Därtill kommer de anhöriga till de som fått uppehållstillstånd. Sverige är alltså helt unikt. Ingenting kan jämföras med den invandring som sker till Sverige idag, från i huvudsak Irak, Somalia, Afghanistan och Serbien.

Personer från Irak och Somalia har hittills haft mycket svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. En rapport från IFAU visar att mindre än 20 procent i de grupperna har haft ett arbete under sina två första år i Sverige trots att de kom till Sverige under den relativt gynnsamma perioden runt millennieskiftet och mindre än 40 procent av dem som invandrat från Irak under 90-talet hade haft ett första arbete efter 6 år i Sverige.

Antal asylsökande per 1000 invånare år 2006

Sverige 2,7
Österrike 1,6
Norge 1,1
Nederländerna 0,9
Belgien 0,8
Storbritannien 0,5
Frankrike 0,4
Finland 0,4
EU 0,4
Danmark 0,3
Tyskland 0,3
Källa: Eurostat

Det måste ställas högre krav på den enskilde invandraren. Ett sätt är att som i majoriteten av OECD-länderna kräva självförsörjning och ordnat boende för att en person ska få anhöriginvandra. Det skulle göra många svartarbeten vita och göra att förhållandet för de familjer som kommer till Sverige är mer ordnat och att förutsättningarna för integration förbättras. Man behöver inte gå så långt som i Nederländerna och Frankrike att kräva språkkunskaper redan innan invandring för anhöriginvandrare.

Hur som helst är det omöjligt för stat och kommun att på ett ordnat sätt integrera en så stor mängd invandrare. Det har inte lyckats hittills trots stora ansträngningar. Låt invandrarna själva få ansvara för sin integration.
//
Casparus Due

Inga kommentarer: