fredag 5 oktober 2007

Bör morkullejakten tillåtas?

Den allmäna motionstiden har nu gått ut och det är dax att läsa vad våra makthavare verkligen bryr sig om. Här följer ett axplock av viktiga motioner:
----------
Cecilia Widegren och Ulf Sjösten (m): Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om morkullejakt.

Detta är tydligen en gammal svensk tradition. Finland lyckades förhandla sig till ett undantag från EU:s förbud mot morkullejakt, medan Sverige misslyckades efter tuffa förhandlingar. Jag tvingas söka på Wikipedia för att ta reda på vad en morkulla är. Det är tydligen mycket lätt att blanda ihop den med en enkelbeckasin.
-----------------
Ingemar Vänerlöv (kd): Skattefri ersättning vid ideell skada
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skattefri ersättning.


Jag fårstår inte, när man jobbar ideellt får man normalt ingen ersättning. Varför ska man då ha ersättning när man skadar sig ideellt? Dessutom skattefritt!
----------------------
Kjell Eldensjö (kd) & Annelie Enochson (kd): Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en folkomröstning om äktenskapet.

Jag föreslår tre linjer: Ja, får se, nej!
--------------------------
Peter Althin (kd): Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att lagligt framföra en Segway på våra gator.

Althin har tidigare kritiserats för att inte göra något i riksdagen. Nu slår han till!
Men vad är då en Segway?
"Segway är en eldriven uppfinning som på senare tid gjort entré i vår stadsbild. Med hjälp av två hjul och ett T-liknande styre åker människor från punkt A till punkt B, eller tar sig en sightseeing för nöjes skull ... En kvinna vittnar om den obeskrivliga känsla hon upplevde att få promenera och hålla sin funktionshindrade man i handen medan de tillsammans upptäckte Köpenhamns gator. Kvinnan till fots och mannen på Segway."

Det låter misstänkt likt en eldriven cykel.
---------------------------
Helena Leander (mp) & Karla López (mp): Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om våld mot djur i misshandelsrelationer.
"Det är totalt oacceptabelt att kvinnor ska behöva känna att de måste stanna i en misshandelsrelation på grund av de känner oro för djurens säkerhet."

Suck!
//
Fabrikören

Update: Gudmundson har hittat ett annat guldkorn från Helena Leander. Ta fisken på allvar!

Inga kommentarer: