torsdag 4 oktober 2007

Straffet för mord måste skärpas

Mord innebär att man med uppsåt tar livet av en annan människa.

Högsta domstolen (HD) har uttalat att livstidsstraffet bör förbehållas de allvarligaste fallen av mord. Många brutala mord döms till korta tidsbegränsade straff, vilket är ett hån mot de anhöriga. Avgörandet har lett till ett antal domar där straffet för mord har bestämts till tio års fängelse.

Beatrice Ask skriver på DN debatt att alliansen vill se en skärpt syn på allvarliga våldsbrott som mord.

Detta brådskar.
//
Casparus Due

1 kommentar:

Björn Fridén sa...

Fast skälet Ask framför för förändringar i straffskalan för dödligt våld är att det icke dödliga våldet har öket.

Det dödliga våldet har inte ökat sedan 70-talet, enligt Brottsförebyggande Rådet.

http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=146&module_instance=12