måndag 26 november 2007

Sendero Luminoso del 1

Med jämna mellanrum klistrar någon upp planscher med propaganda för Sendero Luminoso här i Malmö. Sendero Luminoso är en maoistisk rörelse i Peru, också kallad "Den lysande stigen". De bedriver väpnad kamp och är en del av den maoistiska Revolutionära Internationalistiska Rörelsen. Enligt Amnesty bär organisationen ansvaret för uppemot 25 000 dödsfall fram till 1992.

Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, även kallad President Gonzalo, är ledare för den maoistiska gerillan och dömd till livstids fängelse för terrorism. Han utvecklade en kommunism som är starkt influerad av maoismen. I centrum finns teorin om Folkkriget - att bedriva ett väpnat krig som är anpassade till olika länders förhållande och förutsättningar. Ideologin verkar vara en variant av maoismens kulturrevolution och Röda Khmererna.

Tankesmedjan PINR skriver i en ny artikel om hur den maoistiska terrorrörelsen fungerar idag. Så sent som augusti och september 2007 infångades 45 medlemmar från Sendero Luminoso. Trots det finns det uppgifter om att rörelsen är på väg tillbaka. Det har nyligen varit en sammankomst av gerilla-ledare och det finns tecken på att rörelsen fått spridning på universiteten. Dessutom har det skett attacker mot militär och säkerhetsstyrkor.

En anledning till deras återkomst är att rörelsen, som så många andra terrororganisationer, använder sin sammanhållning och lokalkännedom i kriminellt syfte. De samarbetar med FARC-gerillan i Colombia och bedriver odling och smuggling av främst kokain.

Detta "trevliga" parti har alltså supportrar och aktivister i Malmö. Jag återkommer till det i del 2.
//
Casparus Due

Inga kommentarer: