tisdag 27 november 2007

Det finns något som heter tillfälliga uppehållstillstånd

Den svenska debatten om flyktingpolitiken är mycket märklig. Några mäktiga socialdemokrater vill stoppa alternativt skicka hem alla asylsökande. Alla andra spelar goda, anklagar Johansson (s) och Repalu (s) för olika tillmälen. Det är besvärligt, men vi måste ge alla en möjlighet att få sin sak prövad, säger Mona Sahlin (s). Alla är onda, säger Kalle Larsson (v). Vi har den politik vi har och måste följa den och internationella konventioner, säger migrationsminister Billström (m).

Bilden som ges är att våra politiker är handlingsförlamade, och det är sant. De har låst fast sig vid en svensk politik som de inte kommer ur. Hade de bara tänkt lite utanför boxen hade det inte varit några problem. Låt mig slå fast några fakta om svensk politik.

  • Anledningen till att personer åker ända till Sverige för att söka asyl är att vi har den mest generösa invandrings- och integrationspolitiken. Sverige ger asyl till mindre än 1000 personer per år enligt Geneve-konventionen. Resten får stanna av humanitära skäl och för att det är krigstillstånd i deras hemländer.
  • Sverige ger i stort sett alla som får asyl permanent uppehållstillstånd. Det är den mest avgörande skillnaden från andra länder, där de ger personer som flyr från oroligheter i hemländerna temporära uppehållstillstånd. Dessa temporära tillstånd ger oftast inte fullständiga rättigheter, men ger personerna skydd. Se dagens situation i Irak, där många anser att situationen förbättrats så pass mycket att det kan gå att återvända, då har Sverige gett permanent uppehållstillstånd till personer som inte behöver skydd. De åker sedan fram och tillbaka mellan Sverige och före detta hemländerna.
  • I och med att Sverige ger alla invandrare permanent uppehållstillstånd och lika rättigheter från dag ett följer familjen, och senare annan följdinvandring. Det är till exempel så att 75 procent av de utomeuropeiska invandrarna gifter sig med en person från f.d. hemlandet. Det kan man göra utan vare sig lägenhet eller inkomst. Det blir kommunens grannlaga uppgift att ordna fram större boende. I nästan alla andra länder krävs såväl ordnad inkomst, deposition av en årsinkomst, boende etcetera för att få ”importera” en fru.

Alla dessa olika faktorer gör att Sverige är Europas största flyktingmagnet. Men det behöver inte vara antingen eller. Sverige behöver inte följa sossegubbarnas förslag om att ta bort all flyktinginvandring. Vi bör absolut inte heller göra ingenting och låtsas som att vi är bakbundna. Sverige är själv ansvariga för den svåra situation som vi försatt oss i.

Ge personer som kommer till Sverige temporära uppehållstillstånd, med begränsade rättigheter, som dras in om flyktingskälet förändras inom fem år. Flyktingarna ska vara självförsörjande och ha ordnat boende för att få ta hit följdinvandring. Då kommer Sverige att bli ett ”normalt” land. Alla bör ha rätt att få skydd, inte livstidsförsörjning av en sjuk välfärdsstat.
//
Casparus Due

4 kommentarer:

Faster Sven sa...

Oj... Det var troligen det mest nyanserade och kloka jag har läst i frågan i år.

Tack så mycket från Faster Sven.

Anonym sa...

Sant det gör det i alla länder förutom Sverige..

Adrian Kaba sa...

Jag kan eventuellt förstå att man ställer krav på en inledningsvis försörjningsskyldighet, genom att man rent inkomstmässigt, och med ordnad boende, ska kunna stå för mottagandet av en make/maka för de som oavsett, etnisk bakgrund, väljer att ta hit en partner från ett annat land.

Men att man som flykting så fort man fått sitt uppehållstillstånd inte ska ha rätten att ta hit sin familj, make/maka, barn eller annan som är den närstående och har en speciell känslomässig relation till den, eller är socialt eller ekonomiskt beroende av personen, bara för att man inte har en egen inkomst eller eget kontrakt på boende, skulle bryta mot både barnkonventionen och flyktingkonventionerna.

Sedan att utfärda tillfälliga uppehållstillstånd i mer än 2- max 3 år är inte humant. Att låta barn växa upp och vuxna bli en del av samhället efter så läge som 4-5 år för att sedan utvisa dem är inte riktigt.

Lilla Torget liberalerna borde lämna Lilla Torg för att hitta en mer liberal hållning någon annanstans i stan, där solidariteten och medmänskligheten är större. Välkomna till Rosengård vet jag!

Fabrikören sa...

Adrian, jag kan informera dig om att de fyra skribenterna på denna blogg är representativa för Malmö när det gäller boende. Möllan och Krocksbäck saknar inte solidaritet och medmänsklighet om du frågar oss. Det gör inte heller Lilla Torg.

Ett problem med Rosengård är att social misär, religiöst förtryck och patriarkalt förtryck blomstrar sida om sida med den medmänsklighet du talar om.

Går gränsen för human invandringspolitik verkligen mellan 3 och 4 år innan man kan få permanent uppehållstillstånd, så kan jag utan problem gå med på att folk kan få det efter 3 år.

Casparus bör egentligen själv svara, men jag tror inte han menade att närmaste familjen inte ska tas emot utan krav på försörjning och boende. Det han talar om är övrig följdinvandring.

Med andra ord håller du stort sett med om vad Casparus skriver. Måste kännas tungt för dig som representerar ett parti som har gett upp allt vad invandrar- och integrationsolitik heter. Är det därför du tar fram moralismen som slutkläm?