måndag 26 november 2007

Teddybjörnen Muhammed

Det kan inte vara lätt att vara muslim när islam ständigt visar upp sitt allra fulaste tryne. Det är något tragikomiskt med en religion som har sådana otroliga problem att förhålla sig till djur. Lars Vilks rondellhund Muhammed har nu fått en efterföljare, teddybjörnen Muhammed. DN skriver om hur en teddybjörn lett till gripande och diplomatiska förvecklingar i Sudan:

"Läraren Gillian Gibbons från Liverpool greps på söndagen, uppger Sky News. Hon anklagas för att ha skymfat profeten när hon tillät att de sjuåriga barnen kallade björnen Muhammed."

"Läraren var verksam vid Unity high school i Khartoum. Anledningen till att teddybjörnen fick samma namn som profeten var helt enkelt att namnet är vanligt förekommande.

Teddybjörnen blev namne med profeten i september. Inga av föräldrarna uppges ha klagat. Däremot ska en lärare senare ha blivit upprörd och vänt sig till rektorn"

Hur länge ska religionerna få förstöra möjligheterna för mänsklighetens framsteg?
//
Casparus Due

15 kommentarer:

Anonym sa...

Det är inte ens roligt längre.

Allan sa...

"Hur länge ska religionerna få förstöra möjligheterna för mänsklighetens framsteg?"

Vilka andra religioner gör det? Skulle motsvarande reaktioner komma över teddybjörnen Moses/Jesus/Siddhattha Gotama/Manu?

Casparus Due sa...

Den religion som är mest absurd just nu är onekligen islam, men ser man några hundra år tillbaka i tiden så är kristendomens olika falanger lika jävliga. Några sekter som uppstått nära Jerusalem har ju tillsammans lyckats förslava mer än halva mänskligheten. Kristendomen har miljoner döda på sitt samvete.

Allan sa...

Casparus Due:

Kan du förtydliga ditt inlägg? Vilka kristna falanger? Vad menar du med förslava? Vilka miljoner dödades? Och när/hur?

Casparus Due sa...

Allan, när kristendomen bredde ut sig från att varit en liten sekt till att alliera sig med diktatorer och dominera hela Europa och senare Sydamerika m.m. så var det med svärdet - inte med övertalning!!

Läs Onfrey, Sturmark, Dawkins.

Alla "bokens" monoteistiska religioner har spridits med blod och fördummat oss alla.

Jag ber att få återkomma senare med ett längre inlägg i frågan.

Anonym sa...

Visst, Casparus due, kristendomen har en hel del på sitt samvete, men vad har det att göra med det som händer nu?
Ska muslimer få vara jävliga för att kompensera?
Det är nu vi har problem med islam. Vi ska vara tacksamma för att vi kastat av oss religionens ok och inte underkasta oss ett nytt.

Casparus Due sa...

Islams utbredning i Sverige är inget annat än ren imperialism. Stater i Mellanöstern finansierar med oljepengar utbredning av islams allra värsta version. Jag vill absolut inte se någon religion växa, och allra minst islam.

Samtidigt får vi inte glömma att kristendomen kommer från samma område, med liknande tankegods, och har påtvingat Sverige och andra europeiska länder sin tro.

Allan sa...

Casparus Due:

Argumentet att all religion är dålig bara för att islam är det tycks oftast användas för framstå som mer politiskt korrekt än att bara peka på det negativa i islam. På något sätt vill man inte helt gå ifrån västjournalisternas föreställningsvärld där islam är ett humanistiskt alternativ till kristendom.

En viktig skillnad mellan islam och kristendom är att kristendomen har en dualistisk syn på maktfördelning. Den världsliga makten ska världsliga ledare ha (historiskt sett kejsaren/kronan) medan den andliga makten finns hos kyrkan. Detta har vid tillfällen gett upphov till kompromisser mellan de bådas intressen. Att europeiska ledare har krigat och plundrat

även efter kristendomens införande har alltså knappast med kristendomen att göra. Man har helt enkelt fortsatt med samma sak som förut, med skillnaden att kristendomen har fungerat som ett filter mot många av de värsta övergreppen.

T ex var kyrkan, till kungamaktens förtret, emot slaveri. Att det ändå förekom var en konsekvens av kompromisser med kronan och de etnocentriska föreställningar som fanns på den tiden och som ledde till att vissa folk drabbades medan andra skonades. Med tiden var det dock kristna fundamentalister som fick igenom ett totalförbud mot slaveri, medan det fortfarande var en naturlig del av samhället både i afrika och i arabvärlden.

Att ge kristendomen ansvaret för det europeiska slaveriet är alltså som att ge liberalismen ansvaret för USA:s samarbete med saddam hussein under kalla kriget. Kan man därmed säga att alla politiska ideologier är dåliga?

Fabrikören sa...

Allan du skriver att "den världsliga makten ska världsliga ledare ha". Det är väl lite väl förenklat. Var det inte så att monarken fick sin makt via Gud?

Allan sa...

Fabrikören: Jo det var så man legitimerade makten inför folket. Fortfarande handlade det dock om världslig makt. Det fanns heller inga direkta förbehåll till den, även om maktfördelningen mellan kyrka och stat har varierat genom historien. Under en period kunde t ex påven tillsätta och avsätta kungar. Senare innebar protestantismen att makt flyttades från kyrkan till kungen.

Det har alltid funnits en maktkamp och motstridiga intressen mellan dem även om samhällsordningen har tvingat dem att samarbeta. Därför är det fel att döma kristendomen för övergrepp som kungar har begått. Däremot är det väldigt lätt att göra i dagens trygga och kulturrelativistiska värld.

Kristendomen eller andra religioner blir inte värre ju fler som dödas i islams namn. Det finns helt enkelt inget samband.

Fabrikören sa...

Allan, du har rätt i att kristendomen eller andra religioner inte blir värre ju fler som dödas i islams namn. Men de blir inte bättre iheller.

Jag förstår inte den principiella skillnaden mellan å ena sidan en av Gud utnämnd och av kyrkan godkänd monark och å andra sidan en "världslig" ledare av ett muslim-dominerat land.

Kyrkans män har väl inte direkt varit oskyldiga iheller. Inkvisitionen säger en hel del, men det är lätt att även hitta andra hemska saker som kyrkans män har begått. Till detta kan man naturligtvis invända att det inte var sann kristendom. Men vad är sann kristendom och vad är sann islam?

Protestantismen var ett litet, men positivt steg från offentlig till privat religion. Men kristendomens historia präglas av ett starkt motstånd mot allt som heter liberaliserande reformer. Det är fortfarande en dominerande tendens.

Allan sa...

Fabrikören: Kyrkan hade sällan något reellt utnämningsinflytande över kronan. I regel var kungamakten ett livstidsämbete som gick i arv till närmaste manliga arvinge. Det var inte som i nutida iran där ett religiöst råd avgör vilka kandidater som kan få möjligheten till tidsbegränsad makt och som har vetorätt över deras politiska beslut.

Historiskt har islams ledare suttit på båda stolarna samtidigt eftersom man menar att det andliga och det världsliga inte kan separeras och att islam ska genomsyra hela samhället. Det gäller allt ifrån lagstiftning och utrikespolitik till matlagning och förhållandet mellan könen. Dvs saker som har kunnat variera över tiden i kristna länder utan att bryta mot kristendomen.

Inkvisitionen var en tveksam historia som bör sättas i sitt sammanhang och vars grymheter har överdrivits på senare tid. Jag citerar populär historia (http://www.historiskamedia.se/o.o.i.s?id=43&vid=291):

"Om man mäter inkvisitionens metoder utifrån modernt rättstänkande, kan vi inte godkänna dem. Till exempel var vittnena mot den anklagade alltid anonyma, och den försvarare som ställdes till den anklagades förfogande kan inte jämföras med våra advokater. I gengäld kunde den anklagade föra fram vittnen för sin sak. Omvänd bevisbörda gällde: det gällde att bevisa sin oskuld. Däremot var inkvisitionstribunalernas metoder näppeligen värre än de rent världsliga domstolarnas på sin tid – och säkerligen inte mer godtyckliga än dem som tillämpats och tillämpas i 1900-talets polisstater. En amerikansk expert, John Tedeschi, menar att inkvisitionen rentav var en föregångare ifråga om rättsliga reformer."

"Understundom slås man av domarnas mildhet. I ett fall hade en 18-åring deltagit i avancerade djävulsbesvärjelser och svart magi, innefattande homosexuell kontakt och blodsoffer av djur, men han släpptes fri på grund av sin låga ålder. Tortyr förekom i materialet endast i 10 procent av fallen, och antalet dödsdomar uppgår till 1,8 procent."

Protestantismen var för övrigt inte en modernisering av kyrkan, vilket många tycks tro idag, utan en tillbakagång till något man såg som mer ursprunligt. En slags kristen variant av den islamiska wahhabismen. Den väsentliga skillnaden mellan kristendomen och islam är alltså inte att "kristendomen har utvecklats och moderniserats" utan att religionerna i grunden är olika. Mohammed och Jesus var helt olika personer med diametralt olika syn på sin omvärld.

Fabrikören sa...

Allan, jag ger dig rätt i att Jesus och Mohammed var ganska olika typer, i den mån vi vet något säkert om dem. Jag ger dig också rätt i att det idag finns betydligt fler skillnader än likheter mellan islam och kristendom.

Men om jag förstår dig rätt påstår du att kyrkan och kristendomen faktiskt inte ska ha speciellt dåligt samvete för sin historia.

Där vill jag påstå att du tar fel. Nu är ju inkvisitionen ett brett begrepp som inte bara handlar om kyrkans domstolsväsen. Det innefattar också den spanska inkvisitionen som i vissa fall kan betcknas som etnisk rensning av judar och muslimer.

För att ta mer närliggande saker kyrkan bör skämmas för kan man ta upp kvinnans rätt till sin egen kropp, kvinnans rösträtt, kvinnans rätt att få bli präst, homosexuellas rättigheter, en sekulär skolplan och hela det stora upplysningsprojektet som drogs igång i Frankrike.

Att protestantismen skulle vara en tillbakagång till en ursprunglig kristendom är mer en lek med ord än något annat. Grundtanken med att relationen mellan Gud och människan ska vara mer privat ligger mer nära den bild av Jesus som framkommer i evangelierna. Men när man talar om kristendom får man ta med den tidiga utvecklingen med Paulus med flera som ger en helt annan bild av vad kristendomen är. Vad vi vet skrev Jesus inget själv, så hela hans lära bygger på olika förtolkningar. Vilken är den rätta? Dessutom är det inte så länge sedan man hade katekes och husförhör i protestantismens Sverige.

Och förresten, historiskt sett har det inte funnits speciellt många teokratier i muslimska länder. Hjälp mig gärna med att komma på några.

Allan sa...

Visst har enskilda företrädare för kyrkan och kristendomen missbrukat sin makt, men på det stora hela så anser jag att de har varit mer humana än sina världsliga maktförvaltare i historien. Och det är egentligen den relevanta jämförelsen. Vi kan t ex inte klandra kyrkan för att de under inkvisitionen inte tillämpade samma rättspraxis som vi gör idag, eftersom den ännu inte var känd.

Vad gäller den etniska rensningen av judar och muslimer så är jag inte säker på vilken roll kyrkan hade i detta. Wikipedia skriver: "Den spanska inkvisitionen har anklagats för att under vissa perioder ha gått den politiska maktens ärenden snarare än kyrkans och därvid liknats vid säkerhetspolisen i moderna stater. Inte minst framhålls dess roll i samband med fördrivningen av muslimer och judar från Spanien i slutet av 1400-talet." http://sv.wikipedia.org/wiki/Inkvisitionen

Om man ska se detta i en historisk och geografisk kontext så ansågs judarna redan icke önskvärda i norra europa. Man kan visserligen se det som inhumant att fördriva dem även i spanien, men de var iallafall inte värre än sina grannländer. Snarare var de tidigare mer toleranta för att under inkvisitionen återgå till någon sorts europeisk standardnivå. Att muslimerna fördrevs bör däremot ses som mindre överraskande, då de under hundratals år ockuperat iberiska halvön och då förtryckt både kristna och judar. Jag antar att de var ungefär lika önskvärda när landet väl befriats som tyskarna i polen efter andra världskriget. Ändå kvarstår frågan om judar och muslimer fördrevs på kyrkans eller kronans initiativ.

På vilket sätt menar du att kyrkan har motverkat kvinnors och homosexuellas rättigheter och sekulär skolplan? Att kyrkan är emot homosexuella handlingar ser jag inte som speciellt konstigt i och med att de beskrivs som olämpliga i bibeln. Om detta är negativt för samhället så måste de homosexuella handlingarna vara positiva. Jag är inte säker på att det råder konsensus om detta ens utanför kristendomen.

Vad gäller "den rätta" tolkningen så är kristendomen en religion som kräver en del självständigt tänkande av sina utövare. Dess manual är inte lika tydlig och uttömmande som exempelvis koranen. Därför tror jag vi kan se många fler och spretigare tolkningar av kristendomen än av islam och att det av samma skäl vore dödfött att försöka skapa någon sorts modern, humanistisk version av islam. Finns inte idéerna i skrifterna så kommer de inte att uppfattas som gudaktiga eller beständiga.

Vad ser du för skillnad mellan islamiska teokratier och kalifat?
http://en.wikipedia.org/wiki/Caliphate

Fabrikören sa...

Många trådar och liten ork just nu, så du får nöja dig med ett kort svar. Synen på homosexualitet behöver inte nödvändigtvis vara positiv eller negativ. Den kan också vara neutral, vilket den borde vara både ur ett politiskt och religiöst perspektiv.

Inom kyrkan var det först 1982 som man tog bort samvetsklausulen som i princip hindrade kvinnor att bli präster. Det är bara tio år sedan Sverige fick sin första kvinnliga biskop. I de flesta kristna länderna är det fortfarande förbjudet med kvinnliga präster. Sen är det ju allt det där med abort och preventinmedel.

Kyrkan framstår knappast som liberal.