tisdag 27 november 2007

Sverige måste ha ett tak på invandringen

Göran Johansson (s) efterlyser idag ett tak för invandringen till Sverige. Bakgrunden är att Sverige har en unikt stor flyktinginvandring och är det enda landet som i stort sett per automatik ger uppehållstillstånd till alla irakier som kommer - trots att de är insmugglade och saknar identitetshandlingar. Samtidigt som många Irakier återvänder hem från att ha varit i flykt i Jordanien och Syrien ger Sverige permanent uppehållstillstånd till dem som tar sig genom hela Europa och över Öresundsbron till Sverige.

Göran Johansson säger till tidningen att han inte ser minsta lösning på problemet.
- Jag tycker det är deprimerande. Men jag ser inte vad vi ska göra. Vi är ett av de få länder som inte har tak för invandring. Hela systemet är ohållbart.


Det är inte ofta jag håller med Göran Johansson, men dagens migrationspolitik är havererad vilket får stora konsekvenser för t.ex. möjligheten att bedriva en framgångsrik integrationspolitik. Sverige vägrar att ta intryck av till och med de länder som brukar framhållas som föredöme inom migrations- och integrationspolitik. Alla pekar ut Kanada som en positiv modell, men de har en strikt planerad invandring med kvoter för varje kategori invandrare. De för en politik som både ska gynna Kanadas intresse och de som invandrar - medan Sverige bara ser sig som offer för en okontrollerbar situation.

Invandringen måste ligga i linje med Sveriges intresse. Det är till exempel absurt att Sverige är det land som tar emot flest kvotflyktingar genom FN:s försorg samtidigt som vi har den överlägset största asyldrivna flyktinginvandringen i EU. De år landet har en stor asylinvandring bör den organiserade kvotflyktinginvandringen minska eller helt ställas in. Vi kan få en mer balanserad och framgångsrik politik med några små justeringar:

  • Tillfälliga uppehållstillstånd för alla som inte är flyktingar enligt genevekonventionen.
  • Om inte situationen förbättras inom fem år så ges permanent uppehållstillstånd.
  • Försörjningskrav och ordnade boendeförhållande för all följdinvandring.
En generös migrationspolitik behöver inte vara korkad.
//
Casparus Due

Inga kommentarer: