tisdag 9 oktober 2007

Nolla Bodström!

Här kommer en liten uppdatering av axplock från motionsströmmen:

Tomas Bodström (s): Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbud mot nollning och inspark.

Alla frågor som gäller någon form av förbud verkar ligga Bodström varmt om hjärtat och ingen fråga är för liten för att regeringen bör ta sitt ansvar.

Max Andersson (mp):
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utveckla svensk lyckoforskning.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning om hur lyckan i samhället ska kunna mätas regelbundet och att lyckoindex redovisas i likhet med BNP och övriga välfärdsindex.


"Dessa administrativa åtgärder kommer inte att göra människor lyckligare i sig, men de kommer att skapa förutsättningar för en seriös politisk diskussion som tar intryck av forskningens framsteg."

Politikerna har under lång tid inte gjort oss medborgare tillräckligt lyckliga. Dax för seriös lyckopolitik!

Marianne Watz (m): Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa personnummersystemet och införa ett nytt system som värnar den personliga sfären.

En motion som hade ökat min personliga lycka om den gick igenom!
//
Fabrikören

Inga kommentarer: