fredag 12 oktober 2007

Arbetaren slår ett slag för arbetslösheten

Under rubriken Därför måste arbetslösheten räddas påstår tidningen Arbetaren att arbetslösheten inte får sjunka mer enligt stat, fack och näringsliv. Intressant logik:

"För närvarande är i varje fall experterna från näringslivet, facket och statliga myndigheter alla överens – arbetslösheten måste räddas, så att inte den svenska arbetarklassen får för sig att kräva en större andel ... "

Det faller inte Arbetaren in att ovannämnda organisationer främst talar om, är att få ut fler på arbetsmarknaden - långtidssjukskrivna, förtidspensionärer, folk i hopplösa utbildnings- och arbetsmarknadsprojekt, pensionärer som gärna vill jobba vidare, ungdomar som idag varken är inskrivna på arbetsförmedlingen eller på någon utbildning och andra som varken är arbetslösa eller har jobb. Dessa grupper är inte direkt små och de har idag större chans än någon gång de senaste 50 åren att komma i arbete i den mån de faktiskt kan. Den låga arbetslösheten öppnar också upp för arbetskraftsinvandring till bristområdena. Inte så dumt tycker jag. Men i den röda Arbetar-världen finns tydligen inte dessa grupper. Ganska talande för socialistiskt marknadstänk.
//
Fabrikören

1 kommentar:

Anonym sa...

Svenskt Näringsliv talar förvisso om detta, att öka arbetskraftsutbudet, men de gör också klart att lönenedpressning är målet.

KI, LO-ekonomerna och Riksbanken själva talar faktiskt i första hand om att höja räntorna och hålla igen på statsutgifterna trots överskottet, dämpa efterfrågan alltså. Detta om du går till vad artikelns källor faktiskt säger och inte enbart i "röda Arbetarens värld".