torsdag 16 augusti 2007

Hur mycket hänsyn ska man ta?

Skottlands motsvarighet till Socialstyrelsen/Landstingen, NHS, har skickat ut rekommendationer till sjukhusen att doktorer inte ska äta inför muslimska kollegor och patienter under ramadan.

Jim McCaffery, director of acute services and workforce, NHS Lothian said the email was sent to a number of senior managers in order to “continue to promote cultural awareness”. A spokeswoman for Greater Glasgow and Clyde NHS denied that staff had been “banned from eating food at their workplaces” but said they had asked employees “to show consideration” for colleagues and patients observing Ramadan.

Religiösa företrädare och utövare kräver respekt - även från personer som inte är religiösa. Ska jag verkligen behöva förändra min livsstil för att ge vidskepligheten ännu större utrymme? Självklart inte. Jag tror att det är den rädslan som ligger bakom senare tids protester mot moskébyggen i t.ex. Köln. Människors motvilja handlar inte om rädsla för extremism och terrordåd utan om att religionen tar en allt större plats i offentligheten. Från att religionen i Europa blivit allt mer marginaliserad har tendensen vänt. En gammal domkyrka i centrum av Lund representerar religionens dåtid mer än nutid. Det är en del av historien. En nybyggd moské i centrala Köln representerar däremot religionens nutid och framtid. En framtid där religionen åter igen kräver hänsyn, dikterar regler och ställer upp moraliska riktlinjer.
//
Casparus Due

Inga kommentarer: