måndag 15 oktober 2007

Sverige bäst - och sämst på integration

DN m.fl. rapporterar om The Migrant Integration Policy Index, som är ett EU-finansierat projekt som utvärderar integrationsbefrämjande åtgärder i EU:s medlemsländer. Där koras Sverige till EU:s bästa integrationsland. Det betyder att den som invandrar till Sverige har de allra bästa möjligheterna att verka och leva i Sverige på samma villkor.

Lika rättigheter på arbetsmarknaden
Tillgång till permanenta uppehållstillstånd
Bra antidiskrimineringspolitik
Goda villkor för familjeinvandring

Samtidigt vet vi sedan tidigare att Sverige är bland de sämsta länderna på arbetsmarknadsintegration med stora klyftor mellan inrikes och utrikes födda. Den paradoxen kan till största delen förklaras med att Sverige är det land som tar emot överlägset störst andel flyktingar.

Hoppas vi härmed slipper allt gnäll om hur elakt Sverige är att invandra till från alla proffstyckare. Som invandrare till Sverige finns mycket goda förutsättningar att lyckas. Det finns inget att skylla på. Det är bara att raka sig, kasta slöjan och skaffa ett jobb.
//
Casparus Due

Inga kommentarer: