tisdag 16 oktober 2007

Stolt nyliberal

Jag kallar mig gärna nyliberal även om många mest ser det som ett skällsord nuförtiden.

Wikipedia läser jag att "Nyliberalism, engelska libertarianism eller neoliberalism, är en politisk ideologi som byggerpå det klassiskt liberala idéarvet från 1800-talet. Begreppet introducerades under sista fjärdedelen av 1900-talet och kan anses stå i kontrast till socialliberalismen."

Kärnan i den nyliberala ideologin är ett hävdande av individens rätt till liv, frihet och egendom. Det utilitaristiska argumentet att nyliberalismen ger det bästa utfallet i samhället förekommer också"

"Det politiska målet är en mycket begränsad nattväktarstat, som bara ansvarar för poliskår, domstolar och försvarsmakt. "

Jag kan, som så många andra liberaler, skriva under på allt i definitionen. Trots det kallar sig allt fler istället klassiska liberaler. Det står i Wikipedia att "Klassisk liberalism" är en term som gärna används av nyliberaler själva, eftersom den inte har en lika negativ klang."

Jag tycker det är synd att vi liberaler, som inte är socialliberaler, har slutat kalla oss nyliberaler och låtit vänstern göra ordet till något fult. Idag verkar nyliberalism kunna klistras på allt som vänstern ser som negativt med globaliseringen och ingen tar upp kampen mot smutskastandet utan undviker det genom att istället kalla sig klassisk liberal, eller möjligvis libertarian.

Naomi Kleins senaste bok ”The Shock Doctrine" går till exempel till frontalangrepp mot nyliberalismen”. Där menar hon bland annat att händelserna vid himmelska fridens torg var en protest mot nyliberalismen och att nyliberalismen sprids med hjälp av massmord. I Helsingborgs Dagblad blir Petter Larsson helt till sig över boken och den onda nyliberalismen. "I dag kommer ljuset från Latinamerika – chockterapins första laboratorium. I land efter land har militärdiktaturerna fallit och vänstern erövrat regeringsmakten. Med Chávez, Lula och Morales i spetsen återupplivas nu det projekt för oberoende och utjämning som krossades under 60-och 70-talen."

Googlar man på nyliberalism är en överväldigande del av användningen av ordet negativ. Det bör vi ändra på genom att stå upp för den ideologi som skänker människor frihet och välstånd.
//
Casparus Due

6 kommentarer:

Fabrikören sa...

Min engelsklärare på gymnasiet var en mycket auktoritär tysk. En dag fick han frågan om han var nynazist. Han svarade ilsket: Ny?

Varför ska man lägga till epitetet ny- bara för att tokstollar kastar skit på det?

"Jag tycker det är synd att vi liberaler ... har slutat kalla oss nyliberaler..."

När slutade du slå dina barn?

Hälsningar
Den liberale fabrikören

LibeRatio sa...

För egen del tycker jag nyliberalismen har kommit att handla för mycket om ekonomi och för lite om grundläggande liberala värderingar. Det är främsta skälet till att jag inte kallar mig nyliberal.

Att jag inte använder "liberal" så ofta är mest för att markera avstånd mot socialliberalismen.

Eftersom jag inte har några politiska mål med min värdegrund passar libertär (libertarian) eller anarkist bäst.

Casparus Due sa...

Fabrikören går rakt i fällan. Genom att inte använda nyliberal duckar han från kritiken mot nyliberalismen.

Dessutom är nyliberalismen inte samma sak som liberalism.

Fabrikören sa...

Wikipedialiberalism: "Betydelsen av ordet varierar med tidsepok och världsdel och det är därför svårt att ge en exakt definition. Gemensamt för alla liberaler är dock att man värderar individualism, frihet, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet högt. Ett fritt näringsliv med marknadsekonomi och privat ägande inkluderas ..."

Casparus går i vänsterordbajsarnas fotspår. Modernism, postmodernism, postpostmodernism etc.

Jag kallar mig lika lite nyliberal nu som jag kommer att kalla mig nynynyliberal om 50 år - oberoende av vilka ordfällor (?) vänstern gillrar.

Anonym sa...

Problemet är ju att "nyliberalism" delvis kommit att associeras med konservativa värderingar. En anledning är att konservativa genom sina steg mot mitten av den politiska skalan försöker framställa sig som liberaler. Samtidigt har vänsterkanten tacksamt anammat den kopplingen och laddat "nyliberalismen" med konservativa element. Dags att reclaima "liberalismen?"

Anonym sa...

Är Exxon, Blackwater eller Lockheed Martin "individer" som behöver mer frihet från statlig kontroll?