lördag 7 juli 2007

Varför finns det hedersdoktorer?

Vad är det för märkliga drivkrafter som gör att universitet och högskolor utnämner hedersdoktorer som inte utfört några vetenskapliga prestationer? Utnämningen kan givetvis vara ärofull för en person som nått stora vetenskapliga framsteg inom ett ämne, som en kollegial utmärkelse. Men idag blir lika ofta mäktiga politiker och företagsledare hedersdoktorer.

Det senaste är att Hillary Clinton blir hedersdoktor vid Göteborgs Universitet. Hon har, enligt professor Olle Larkö visat "engagemang för frågor som rör medicinsk forskning". Han är, enligt GP, mycket nöjd över att hon accepterat utmärkelsen.

Hillary Clinton i all ära. Göran Persson måste vara den mest kända hedersdoktorn av dem alla. 2004 blev Persson hedersdoktor vid Örebro universitet - ett hedersomnämnande som den forne örebrostudenten gladeligen accepterade. Persson hade inte bara varit student vid högskolan utan också gjort en insats för universitetet. Han utnämnde nämligen högskolan till universitet trots Högskoleverkets motsatta åsikt. Motiveringen döljer inte att det rör sig om en ren muta: Genom att utse Högskolan i Örebro till universitet 1999, visade statsminister Göran Persson prov på såväl mod som förutseende genom att förstå och stödja den potential och vitalitet som Örebro universitet representerar. Hans initiativ och beslut bär nu frukt i det unga universitetet för växande människor.

Men Göran Persson är inte ensam. Förra kommunministern Lars-Erik Lövdén (s) utsågs 1999 till hedersdoktor vid Malmö högskola. Fler politiker med hatt är till exempel Lena Hjelm-Wallén (s), (Umeå universitet), Leni Björklund (s) (Karolinska institutet), Kjell-Olof Feldt (s) (Karolinska institutet), Marit Paulsen (fp) (Sveriges Lantbruksuniversitet), Björn Eriksson (s) (Linköpings universitet), Bengt Göransson (s) (Göteborgs Universitet) och Margot Wallström (s) (Mälardalens universitet och Chalmers).

Men det är inte bara socialdemokrater som blir hedersdoktorer. Nu när Alliansen har makten kan vi räkna med fler borgerliga hedersdoktorer. Som till exempel den nyvalda riksdagsledamoten Barbro Westerholm (fp), som strax efter valet 2006 utnämndes till ny hedersdoktor vid Uppsala universitets farmaceutiska fakultet.

Andra prominenta hedersdoktorer är Bill Gates och hans fru Melinda French Gates. De utsågs 2007 till hedersdoktorer vid Karolinska institutet för sina "insatser för global hälsa med vetenskaplig grund." Jag som trodde det var datorer han sysslade med! Nyligen utsågs också den amerikanske lingvisten Noam Chomsky till hedersdoktor vid Uppsala universitet. Anna Sågvall Hein, dekanus vid språkvetenskapliga fakulteten, motiverar utnämningen med både hans lingvistiska arbete och hans långt mer uppmärksammade roll som ”vänsterorienterad kritiker av USA:s utrikespolitik”. Enligt pressmeddelandet: "Få forskare har dominerat sina forskningsfält på det sätt Chomsky gjort och som vänsterorienterad kritiker av USA:s utrikespolitik har han nått en betydande ryktbarhet även utanför de akademiska kretsarna och framstår som en av de mest utåtriktade och nyskapande humanisterna genom tiderna."

Vid samma ceremoni utsågs också Kofi Annan till hedersdoktor för att han "har betonat mänskliga rättigheter mer än någon annan generalsekreterare." Redan 1998 utsågs Kofi Annan till hedersdoktor vid Lunds Universitets juridiska fakultet. Hans roll i förhandlingarna med regeringen i Irak för att bilägga konflikten med FN:s säkerhetsråd rörande inspektion av massförstörelsevapen kan, enligt motiveringen bakom titeln, inte överskattas. Detta skrevs några år före olja mot mat programmet och FN:s största korruptionsskandal genom tiderna.

Titeln går också till musiker. Povel Ramels musik är så ”hälsofrämjande” att han promoverades till hedersdoktor vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg 2005. ”Povel Ramel väver humor, musik och framförande till en oslagbart tilltalande helhet. Ramel är en hälsofrämjande aktör av främsta kaliber, en värdig hedersdoktor i folkhälsovetenskap”, heter det bland annat i motiveringen. Sångerskan Louise Hoffsten utsågs 2004 till hedersdoktor av den filosofiska fakulteten vid LinköpingsUniversitet.

Min rekommendation till dem som utser hedersdoktorer är att de i framtiden nöjer sig med att dela ut titeln till vetenskapsmän. Det blir mindre pinsamt för alla på det sättet.
//
Casparus Due

Inga kommentarer: