fredag 6 juli 2007

Carl B Hamilton (fp) utmanar svenska käpphästar

Carl B Hamilton är en person som förhoppningsvis kan få ytterligare makt inom Folkpartiet nu när Jan Björklund tar över ledningen.

Han har tillsammans med folkpartikollegan Agneta Berliner tagit upp frågan om generösare turordningsregler och proportionalitet vid fackliga stridsåtgärder.
– Om regeringen ska kunna nå sitt övergripande mål om att bryta utanförskapet måste arbetsrätten ändras, säger Hamilton.
Det tolkar TT löjligt nog som ett bråk inom Alliansen. Det är snarare det naturliga steget att ta för alliansen för att ytterligare sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. Centerpartiet kan förhoppningsvis få med sig hela Folkpartiet och på så sätt också övertyga Moderaterna om en kursomläggning.

Carl B Hamilton har också gått ut och krävt en stegvis avveckling av allt svenskt bistånd.
– Ett lands utveckling är dess eget verk. Biståndet kan bidra, men det kan inte ersätta det.
Helt rätt. Ivarjefall borde Sverige avskaffa biståndsmålet på en procent av BNP som är rent destruktivt.


Ett tredje politikområde där Hamilton är ett föredöme är miljöpolitiken. Han leder Folkpartiets klimatgrupp som kommit med sin första delrapport.
Carl B Hamilton säger, angående rapporten, till TT att den svenska energidebatten är för nationellt orienterad och att vi tills vidare måste se kärnkraften som en lösning för länder som Indien och Kina med ett kraftigt växande energibehov.
– Tänk att det energibehovet i stället produceras med kol, då är det kört för den här planeten, säger Carl B Hamilton.
Klimatgruppen föreslår också att Sverige ska börja importera kärnkraftsel från Finland om det inte byggs några nya kärnkraftverk i Sverige.

Se där. Tre svenska käpphästar som Hamilton vågar utmana: arbetsrätten, biståndspolitiken och kärnkraften.
//
Casparus Due

1 kommentar:

Leva eller lyda sa...

Hamilton är bra i många frågor. Kunde han bara formulera sig lite mer kortfattat skulle man kanske orka lyssna på honom också.

Angående delrapporten om miljöpolitik tycker jag att den är mycket tunn och inte speciellt liberal. Det talas om ekonomiska styrmedel, men inte ett ord om att bekämpa de monopol och oligopol som dominerar hela energi- och miljösektorn i Sverige. Med en fungerande privat marknad skulle det växa fram nya lösingar. Istället vill man att våra finska bröder ska bygga fler statligt ägda kärnkraftverk som svenska staten kan köpa el från. Marknadsliberalism och nytänkande lyser med sin frånvaro.