måndag 9 juli 2007

Religionen är inte död

I skuggan av Live Earth och de senaste utspelen i Almedal står det klart att religionen inte är död. Den har bara ändrat ansikte. "Påven" (och tillika förloraren) Al Gore manar på och "prästerskapet" i Alliansen bräker glatt med. Att människans utsläpp av koldioxid skulle ha någon avgörande inverkan på klimatet är lika "bevisat" som Guds existens. Ändå ligger den nya tidens religion till grund för alltmer skenande idioti.

"Bensinskatten måste höjas," säger miljöminister Andreas Carlgren (c). Som underlag används en rapport från Statens Institut för Kommunikationsanalys Sika (DN). Förutom det farliga med att göra sänkningen av koldioxidutsläppen till ett självändamål använder Sika, enligt Bil Sweden, delvis felaktiga beräkningsunderlag (DN). Bland annat tar inte trendkurvorna hänsyn till att nyare bilar släpper ut betydligt mindre koldioxid än de äldre. Det är rimligt att anta att i takt med att Västeuropas äldsta bilpark (den svenska) förnyas, kommer utsläppen att minska.

Carlgren avvisar den fördubbling av bensinpriset som SIKA föreslår (DN) men flaggar ändå upp för en ganska kraftig höjning. Lyckligtvis inte lika kraftig höjning som avgrundsvänsterns Jan-Inge Flücht (Jinge) önskar. Men å andra sidan har nog Carlgren en mera avog inställning till Stalins 30-tal än Jinge och vill inte att Sverige ska utvecklas i den riktningen.

Varför vill Alliansen förstöra vanliga människors livspussel på grund av religiös övertro? Kristdemokrater behöver inte bemöda sig med att svara ;-) Även i områden med relativt utbyggd kollektivtrafik, som t.ex. Skåne, är det många människor som behöver bilen för att få tillvaron att gå ihop. När Alliansen dessutom ställer (det fullt rimliga) kravet att man ska söka jobb inom en större radie från hemorten ökar behovet av bil. Det är inte bara resorna som kommer att bli dyrare. Nästan allt ökar i pris när bensin- och dieselskatterna höjs.

När Carlgren kräver och får igenom att Gore, Madonna och Bono ska cykla till Sverige nästa gång de ska hit, då får han gärna dubbla bensinskatten. =)

//LibeRatio

6 kommentarer:

Anonym sa...

Jag tycker det är bra om man chockhöjer bensinpriset så att vi får ett effektivare transportsystem vilket innebär färe gamla skitiga Volvo 740, fler smarta Ford Focus Flexifuel, ökat resande i kollektivtrafiken, samåkning bättre bränslen osv. Det finns många fullvärdiga alternativ till delar av dagens bilpark... Jag har länge varit skeptisk till att höja bensinskatten och dylikt men nu börjar jag ändra riktning, helt klart. Bara man inte skadar företagande, kontaktnät mm.
Dessutom innebär en minskad oljekonsumtion minskat beroende av suspekta regimer i främst arabvärlden.
Det finns således mycket att vinna på en omställning!

Henrik, liberal i Väst

LibeRatio sa...

Problemet är att det inte sker någon magisk effektivisering av transportsystemet bara för att man chockhöjer bensinpriset. En ny miljöbil är trots allt en investering på minst 200 000. Regeringens miljöbilspeng är en bra början men 10 000 är inte särskilt mycket pengar i sammanhanget. Först när priset på miljöbilar ligger i nivå med de icke miljövänliga alternativen kommer vi att få se en miljöbilsboom. Till dess kommer chockhöjningar av bensinpriset bara att vara en spark mot de som redan ligger.

Chrille sa...

En evigt upprepad lögn är att Sverige är ett rikt land och därför har råd att vara miljöpolitisk föregångare. Sanning är att Sverige är ett fattigt land jämfört med samma länder som man jämförde med för 30 år sedan. Två bevis är vår fordonspark, som är gammal och statens eviga jakt på skattehöjningar. Skattehöjningar som visar att staten har dåligt med pengar (eller gör av med för mycket på fel saker, men det är en annan diskussion) och gör medborgarna fattigare. Och precis som Liberatio säger så är en energisnålare bil en stor investering och inte blir den investeringen lättare att nå när man får betala några tusen mer per år i bensinskatt. Bensinskatthöjningen riskerar att motverka sitt eget syfte. I alla fall det uttalade syftet. Sedan är hela koldioxid-debatten kvalificerat trams, precis som bloggens ursprungsinlägg säger.

LibeRatio sa...

Jag står själv i begrepp att byta bil. Köper jag en hybridbil kan jag minska bränsleförbrukningen med ca 600 liter om året. Men eftersom den kostar så mycket mer än en vanlig bensindriven bil når jag inte break even förrän om 11-12 år. Under de 5-6 år jag räknar med att ha den kommer den att kosta minst en tusenlapp extra i månaden. Funnes det bevis för att bilarnas koldioxidutlsäpp hade mer än ytterst marginell inverkan på den globala uppvärmningen hade jag kanske kunnat offra de pengarna. Men det mesta tyder på att uppvärmningen orsakas av faktorer utanför vår kontroll, t.ex. solaktivitet. Pengar rätt i sjön, med andra ord.

Anonym sa...

Men det finns ju bevis. Var inte naiv.

Henrik V sa...

Liberatio och Chrille:

Borde inte en ökad efterfrågan öka utbudet av bilar och därmed förhoppningsvis möjligheten att välja den bil man anser sig ha råd med etc? Det måste ändå vara målet...

För övrigt är jag extremt trött på att vara så beroende av konstiga regimer som hatar allt vad liberlism, valfrihet etc är!

Henrik, liberal i Väst