fredag 13 juli 2007

Massutvisningar av somlier i Finland

Finland är inte känt för att vara något stort invandringsland - även om den estniska och ryska invandringen ökat mycket de senaste åren. Men det finns en liten somalisk minoritet som nu minskar drastiskt.

Finska Huvudstadsbladet berättar om att omkring 20 somaliska ungdomar kommer att utvisas till Somalia på grund av grov brottslighet.

- Utvisningarna kommer säkert att skrämma andra somaliska unga in på den smala vägen, men metoden är ändå för hård, anser Abdirizek H. Mohamad, ordförande för somaliska förbundet i Helsingfors.

Polisen ville ursprungligen utvisa hela trettio somalier, men utlänningsverket strök sex från listan. Resten ser man inga hinder för att skicka i väg. En person som har någon form av uppehållstillstånd och som gör sig skyldig till ett brott som ger minst ett år fängelse kan enligt lagen utvisas. De tre som dömts till utvisning i första omgången har dömts till 4,5-8 år långa fängelsestraff. Männen är i åldern 20-24 år, kom till Finland när de var 9-10 år gamla, och alla tre har flera fall av misshandel av utomstående på sitt samvete.

Hur dum får man egentligen vara? Att begå så grov brottslighet utan att vara medborgare är så dumt att de förtjänar utvisning. Allmänheten i Finland verkar instämma.
//
Casparus Due

Inga kommentarer: