torsdag 26 juli 2007

Billström har tappat kontrollen över invandringen

Göteborgsposten har idag en bra ledare om sveriges bristande, eller rättare sagt obefintliga, flyktingpolitik. Billström antyder i artikeln att man inte på politisk väg kan göra någonting åt att Sverige idag tar emot fler irakier än övriga Europa tillsammans. Vilka dumheter. Det är inte slump eller öde att irakier vill till Sverige. Sverige kan göra som andra länder, det vill säga:

  • endast ge personer med flyktingskäl enligt genevekonventionen uppehållstillstånd,
  • införa tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta,
  • införa försörjningskrav för familjeinvandring,
Om migrationsdomstolarna beslutar på ett sätt som regering och politiker inte gillar, vilket Billström antyder, kan han vända sig till riksdagen för att ändra lagarna.
//
Casparus Due

1 kommentar:

leif sa...

Du har naturligtvis rätt..
Förutom den lilla felskrivningen att:
”Billström tappat kontrollen”

Han har aldrig haft någon.
Han har inte ens brytt sej.

Han liksom dom övriga
( tjena Reinfelt, host, host ),
har aldrig haft någon kontroll.

Det har aldrig varit avsikten.
Man vill åt köttgrytorna.
Man ”skiter i” höger/vänster.
Flyttar lite skatt ( inte minskar, inte sänker ).
Genomför beslut som s, mp, v aldrig skulle klara.
Invandring. F.d försvar, lagar ( himla synd om skurkar ), miljöreligion o.s.v
o.s.v
o.s.v

Det är tragiskt och det kommer att leda till en mycket mörkt framtid i ”vår” socialistiska stat.
”Revolutionen” var en Potemkinkuliss…

Bara ett slagsmål om grytorna, ingenting annat..

Några kommer att protestera mot det jag skriver idag..
Få se hur många som ändrat sej om ett år..