lördag 8 mars 2008

Feminist - javisst!

Så här skriver Skånska Dagbladet idag appropå internationella kvinnodagen:

Runt om i världen växer antalet religiösa människor med en konservativ kvinnosyn. I EU är den konservativa katolicismen på frammarsch. Islam – med i en del länder närmast medeltida kvinnosyn – är världens snabbast växande religion. Med 300.000 muslimer i Sverige, varav en till antalet allt större grupp fundamentalistiska muslimer, beskärs kvinnors frihet och självständighet. Det gör att jämställdhetskampen måste bli ännu tydligare, högljuddare och mer träffsäker.

Kan vi acceptera att kvinnor i vårt land förbjuds att yrkesarbeta, inte har självbestämmande över sin kropp, tvingas till äktenskap och får sina livsvillkor i stort bestämda av den manliga släktkretsen? Kan ett samhälle som har jämställdhet som mål överhuvudtaget acceptera kulturrelativism, att kvinnors rättigheter i vårt land skall vara styrda av etniskt och religiöst ursprung?


Svaret är ett självklart: NEJ. Ingen liberal kan acceptera att kvinnor nekas lika möjligheter eller rättigheter.

I tidningen Folket kan vi läsa vad Abdirizak Hussein tycker om likabehandling:

"Abdirizak Hussein är verksam som lärare och är också informationsansvarig i Islamiska föreningen i Sörmland. Han gör tummen ned för förslaget.

- Det är ett slag i luften. Många elever, speciellt muslimska flickor, vill exempelvis inte delta i simning eller andra idrottslektioner och inte heller i sexualundervisning. Det strider mot deras uppfattning, i alla fall när lektionerna i dessa ämnen sker blandat med både pojkar och flickor, säger Abdirizak Hussein.
"

Vi har alltså idag lärare i Sverige som inte stödjer likabehandling. Till honom och andra vill jag säga. Det räcker inte att inte vilja. Likabehandling för pojkar och flickor är inget som kan väljas bort. Accepterar vi olika spelregler för flickor och pojkar, för män och kvinnor så har vi ju återgått till 1800-talet. Vi ska inte ge upp det som feminismen och jämställdhetskampen kämpat så länge för att förverkliga.
//
Emil

Inga kommentarer: