fredag 7 mars 2008

Nystartsjobb för alla

Nystartsjobb är alliansens stora flaggskepp för att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten. Insatsen innebär att kostnaden för en anställning minskar genom slopad arbetsgivaravgift. Tanken är att lägre skatt på arbete leder till fler i arbete.

De som är berättigade till nystartsjobb är nyanlända invandrare, långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna, och andra som varit borta från arbetsmarknaden under lång tid. Nu föreslås även att fängelsedömda ska få ta del av nystartsjobb.

Regeringen tar nu krafttag för att ge denna grupp förbättrade möjligheter att träda in och etablera sig på arbetsmarknaden efter avtjänat straff.

Snart har häften av Sveriges befolkning rätt till nystartsjobb. Min kommentar är: Om nu reformen är lyckad och lägre skatt på arbete är en universallösning för att minska arbetslösheten, varför då inte sänka skatten på arbete för alla? Tänk vad jobb som skulle skapas då!
//
Emil

1 kommentar:

Anonym sa...

Henrik

"Om nu reformen är lyckad och lägre skatt på arbete är en universallösning för att minska arbetslösheten, varför då inte sänka skatten på arbete för alla? Tänk vad jobb som skulle skapas då!"

Även om jag håller med dig principiellt att generella skattesänkningar är att föredra så är det två fördelar med regeringens nystartsjobb. De gör det billigare för arbetsgivare att anställa människor som vanligen har svårt få jobb i relation till majoriteten av de förvärvsarbetande. Det blir alltså en viss "konkurrensfördel" för långtidsarbetslösa, fd fångar etc som ska kompensera att de annars har det tufft att få ett nytt jobb vid arbetslöshet.

För det andra så blir det inte lika dyrt att rikta skattesänkningarna mot vissa grupper. I förhållande till en mindre men generellt skattesänkning så kan nystartsjobben ge fler nya jobb per sänkt krona i skatt.

Det är alltså ett pragmatiskt resonemang ungefär som att staten länge betalat upp till 90 % av lönen till vissa funktionhindrade som jobbar i privata företag.

Notera dessutom att vi äntligen har en regering som tycker sänkt skatt har ett värde i sig. När sossarna sänkte skatter vilket verkligen var sällan var det för att "marknaden" krävde det. Det är två olika ideologiska attityder.

Bengt Held