onsdag 2 januari 2008

Ibland är det bra att bli påmind om det gamla för att uppskatta det nya

I början på ett nytt år är det nyttigt att bli påmind om hur det var förr. Per Gudmundson friskar idag i SvD upp vårt minne hur en socialdemokratisk skolpolitik såg - och ser - ut. Han refererar till en artikel där Margareta Winberg, f.d. vice statsminister, går till angrepp mot alliansens betoning på kunskap och där hon efterlyser en ordning där kunskaper om att vakta kameler likställs med kunskap i matematik.

Somaliska barn har också rätt att lära sig räkna, läsa och skriva. Kamelherdens erfarenheter – hur värdefulla de än kan tyckas i Margareta Winbergs ögon – kan inte göras till norm i det svenska skolväsendet. Om detta råder redan en bred samsyn, inte minst ibland dem som invandrat hit just för att slippa se sina barn vakta kameler.

Problemet är ledargarnityret inom vänstern, som lever kvar i den världsbild som drömdes fram under sjuttiotalets vilda flummande. Som en riktigt dålig återtripp hemsöker de gång på gång väljarna med en helt skev verklighetsbild, där multiplikationstabellen är förhandlingsbar, ordning är förtryck och betyg är hets. Men det är dags att vädra ut dimmorna. En bred överenskommelse om skolan kräver att vänsterns företrädare kommer ur psykosen och ser verkligheten som befolkningen ser den.


I en tid där alliansen får kritik för allt de gör och opinionsstödet är lågt behövs påminnelser som denna. Socialdemokraternas nuvarande förakt för kunskap och ordning och reda i skolan rimmar dåligt med arbetarrörelsens traditionella bildningsideal och skötsamhetskultur. Så länge som Socialdemokraterna inte gör upp med sin flumbaserade skolpolitik bör varje förnuftig människa frukta en socialdemokratisk valseger 2010.
//
Emil

16 kommentarer:

Anonym sa...

I en socialistisk värld får alla barn lära sig lika lite, det ÄR rättvisa!!

Allah skall med......

Christer sa...

Bara fjantigt! Det fattar väl vem som helst att hon inte menar att svenska barn ska vakta kameler! Det handlar om att vad som är viktig kunskap kan se olika ut i olika delar av världen, eller för olika individer. Individanpassad skola trodde jag de borgerliga ställde sig bakom, inte en likriktad skola med målet att alla ska kunna samma saker!

Emil sa...

Kunskap är aldrig tung att bära!

Individanpassad skola betyder inte oordning och kaos eller kunskapsförakt. Alla bör få goda möjligheter att uppnå sin potential utifrån sina förutsättningar och intressen.

Att finsk skola utklassar svensk i att lära ut matematik kan man inte bortförklara som Winberg gör med att andra kunskaper är lika viktiga. Det är där som exemplet med kamelerna kommer in.

Anonym sa...

Christer:
Självfallet menar hon inte det. Det är inte heller det som Gudmundson menar att hon menar.

Vad det går ut på är att Winberg relativiserar kunskap till att vara "vad som helst" eller olika för olika för olika personer.

Grundskolans primära mål för barn behöver därmed inte längre vara att de skall lära sig läsa och räkna ordentligt - dvs grunden för att kunna ta till sig information och skaffa sig kunskap. Resultatet av detta har vi sett allt för tydligt i resultatet av den socialdemokratiska skolan. Behöver du mer bevis?

Även du realtiviserar individerna på ett groteskt sätt och du blandar ihop metod med mål. "Individanpassad" betyder inget annat än att metodn för individens inlärning kan skilja sig (vilket kan vara positivt), medan MÅLEN måste vara att ALLA skall lära sig samma sak - läsa och räkna.

Är du magister tycker jag synd om dina elever.

Det är inte vi som behöver lära våra barn sköta kameler, det är kamelskötarnbarnen som behöver lära sig läsa och räkna.

Staffan V sa...

Intressant att du anser att flumskolan är ett resultat av Socialdemokraterna när de två senaste läroplanerna tillkom under borgerliga regeringar...

Anonym sa...

Det märkliga är att jag genomgått svenska folkskola där det var disciplin och betyg. Detta var under (s)-styre och det var inte fult med kunskap på den tiden.

Var spårade det ut?

Christer sa...

Kaffepaus: Eftersom du är så säker på din sak så antar jag att du liksom jag har genomfört ett antal internationella PISA tester och vet vad det handlar om. Tycker du verkligen att de mäter relevanta grundläggande kunskaper som alla elever i grundskolan är i behov av? Tycker du att det är de kunskaperna som mäts som ska lägga grunden för vår skolpolitik?

Varken Winberg eller jag har väl sagt att man inte ska lära sig att läsa, skriva och räkna, bara att PISA-testernas fokus på främst matematik och naturvetenskap kanske inte är det vi ska ha som enda jämförelseverktyg!

Anonym sa...

Vad som står i läroplanerna och när de tillkom känns ganska sekundärt. Mentaliteten hos skolledning och politiker, lärarnas inställning till kunskap, den pedagogiska metoden (eller brist på den samma?) och skolans utformning (enhetsskolan dvs den kommala skolan) och hela samhällets attityder (vetenskapsparadigm) är minst lika viktiga ting. Jag har också gått i komunal s-skola, men jag har klarat mig bra, tack vare mina föräldrars tjat om att man måste läsa. Svagare elever, med mindre suport hemmifrån har det inte lika självklart.

Det är heller inget underligt att friskolorna och privatskolorna generellt sett visar bättre resultat än de kommunala. Friskolorna har frihet i metod och utformning, och ett "löfte om resultat" ställt till barnen. Om det inte uppfylls, så har barnen rätt att gå någon annanstans. Konsumentmakt kallas det. Kanske den viktigaste reformen i svensk skolpolitisk historia (och borgerlig i sin grund).

Men ni duckar snyggt för kärnfrågan i min kommentar... behöver eleverna inte lära sig samma fundamentala saker som läsa och räkna och dessutom lika mycket (upp till en viss nivå åtminstone) för att kunna få något som liknar samma chanser här i livet? Eller är det några barn som ni vill se släpa efter?

Anonym sa...

Christer, du skrev själv tydligt och klart det som Winberg och sosseriet står för:

"Individanpassad skola trodde jag de borgerliga ställde sig bakom, inte en likriktad skola med målet att alla ska kunna samma saker!"

Vilka barn vill du lämna bakom med undermåliga kunskaper?

Christer sa...

Kaffepaus, nu är det du som duckar för kärnfrågan... Om du läser min blogg så förstår du att du tolkar det jag skriver helt fel. Du har ingen aning om hur PISA ser ut, och vad det mäter, eller hur?

Kärnfrågan från början var ju dessutom att Gudmundsons tolkning av Winbergs uttalande var fjantigt!

Anonym sa...

Se upp med PISA, bade Finland och Sydkorea har en sak gemensam homogena lander nastan utan invandring (Finland tog pa nittiotalet in ca 20 invandrare per ar). Menar nu inte att invandrare i sig ar samre men om du som tioaring kommer till ett nytt land med nytt sprak kommer du troligen att prestera samre, detta drar ner medlet for hela lander. Vore kul att se PISA jamforelsen med en statistikt utrensing av dessa effekter.

Anonym sa...

Christer

Men om de skulle lära sig att läsa och skriva så skulle de kanske slippa att vakta kameler i framtiden...så det kanske är bra att kunna läsa och skriva, så vi inte behöver börja tvätta bilar åt finländarna

Christer sa...

Anonym: som sagt, det är jätteviktigt att kunna läsa, skriva och räkna, men även att kunna vakta kameler om man bor i Somalia, och något annat i Sverige.

PISA mäter i för stor grad teoretiska kunskaper. Svenska elever får ofta dåliga resultat för att de inte kan t ex det periodiska systemet utantill, men de får inga plusspoäng för att de är överlägsna eleverna i många andra länder när det gäller praktiska laborationer inom naturvetenskapliga ämnen.

Anonym sa...

Christer, jag kan ju bara se vad du själv skriver - Att alla barn inte skall behöva kunna samma saker, eller lika mycket. Du kallade det för "individanpassning".

Du är tydligen beredd att låta vissa sacka efter... Du har inte dementerat det i alla fall, men du kanske bara slant på tangenten?

Christer sa...

Kaffepaus: Visserligen var det ju inte det här som min kommentar handlade om, men: Nej, jag är inte beredd att låta elever sacka efter när det gäller grundläggande kunskaper. Jag jobbar som speciallärare på högstadiet och det är min uppgift varje dag, att se till att de inte sackar efter med grundläggande kunskaper. PISA (som ett exempel på internationella jämförelser) mäter inte nödvändigtvis grundläggande kunskaper. De som blir förlorarna om skolan anpassas efter liknande tester är just de svaga eleverna. För mycket tid läggs på kunskaper som inte är grundläggande och det finns varken tid eller kraft kvar att tillägna sig grundläggande kunskaper.

Utöver grundläggande kunskaper ska inte alla lära sig samma saker eller lika mycket; det tror jag att du håller med om.

Vill du fortsätta diskutera skolfrågor så kan du väl läsa något av alla mina inlägg om skolan och kommentera dem i stället? Friskolor ser ut att kunna bli ett livat ämne... ;-)

Emil sa...

Appropå PISA och elever med utländsk bakgrund kan man läsa mer här:

http://www.temaasyl.se/templates/Page.aspx?id=2130

PISA kan delas upp i inrikes och utrikes födda och visar att mönstret är detsamma för inrikes födda, dvs. att Sverige är ett medelmåttigt matematikland OCH att utrikes födda klarar sig mycket dåligt i Sverige. Svensk skola är alltså sämre än andra på att få invandrade elever att prestera bra resultat i skolan.

Den fina 68-fierade pedagogiken är katastrofal för elever med utländsk bakgrund vilket inte bådar gott inför framtiden.