torsdag 3 januari 2008

Klimatreligionen avslöjas

Min lista med "idoler" har utökats med Lennart Thörnqvist, professor i energihushållning i Lund. I Aktuella frågor i Sydsvenskan den 27 dec beskriver han hur klimatreligionen förstör möjligheterna för seriös forskning kring klimatet. Pengarna används istället för att uppnå målen i Kyotoprotokoll och Balimöte, i huvudsak genom att försämra möjligheterna att generera ytterligare välstånd, som i sin tur skulle kunnat finansiera ny forskning som......ja, ni förstår.

Professorn har kanske inte rätt i alla delar av sin artikel. Han pratar om "marknadens nycker" i samband med forskning, och det kan inte annat än ses som en lapsus. Faktum är att "marknaden", d.v.s icke-skattemedel, står för övervägande delen av forskning inom t.ex hälso- och sjukvård. Så har det varit länge och om det offentliga skulle försöka matcha det skulle det krävas mång-mångdubbelt så stora insatser av skattemedel, vilka sannolikt inte skulle användas överdrivet effrektivt.

Bortsett från denna lapsus har Thörnqvist rätt:

Miljöideologi har däremot börjat ersätta kristendom som dominerande religion i Europa. Ideologin ger den troende en moralisk överlägsenhet. Samtidigt fullföljs i argumentationen gammal religiös information: världens undergång är nära. Domens dag kommer. Bekänn dina synder och gör bättring. Det är människan som genom sina synder är ansvarig för den kommande katastrofen. Om hon inte bekänner sina synder och slutar använda fossila bränslen så kommer världen att gå under. Uppkomsten av miljöapokalyptiskt tänkande är kanske den mest påfallande ideologiska utvecklingen i västvärlden sedan marxismen gick under.

Amen!

//
Hari

Inga kommentarer: