lördag 26 januari 2008

Förtryckt av ett lite större land eller ett lite mindre land?

Den urgamla debatten om vem som ska äga Skåne har blossat upp igen efter den dumkonservative DF´aren Søren Krarups utspel. Jyllandsposten rapporterar glatt att några nätomröstningar i svenska tidningar visar att det finns en folklig vilja att låta Skåne återgå till Danmark.

Som man frågar får man svar brukar det heta. Nätomröstningar är i allmänhet inte så pålitliga och i synnerhet inte när de ställer ledande frågor. Aftonbladet räknar in alla svenskar som vill göra sig av med skåningarna i omröstningen. Kvällsposten är lite mer avancerade och gör separat omröstning för svenskar och för skåningar. Men valet är detsamma: Ska skåningarna bli förtryckta av ett lite större land eller ett lite mindre land? Om omröstningarna visar något alls, visar de på svenskarnas förakt mot oss skåningar som efter 300-års blodig assimilationspolitik fortfarande har behållt vår särart.

Historien har lärt oss att Danmark och Sverige skiter i vad vi själv tycker. Det kan ju faktiskt hända att vi vill bestämma själv! Men i den frågan får vi förlita oss på ett föga tilltalande Skåneparti, de anonyma Skånefederalisterna eller Dick Erixson. Vi saknar med andra ord en stark röst. Hur skulle det vara om femklövern satte upp det på programmet?
//
Fabrikören

PS Det är ett känt faktum att Skåne och skåningarna är friast i landet. Vi är också öppna. I USA brukar man säga att det tar fyra år för en invandrare innan han/hon känner sig som en amerikan. Stockholmare och andra invandrare brukar bara kunna hålla emot det skånska gemytet i tre år.

Inga kommentarer: