torsdag 24 januari 2008

4-5 miljoner hit eller dit - Det är ju för en god sak!

Region Skåne satsar på viktiga politiska frågor som hur man påverkar folks livsstil. 4-5 miljoner pumpas in i Centrum för Livsstilsfrågor i år. Hur mycket som har lagts på förstudier och politiska arvoden är för mig okänt. Men det lär vara minst sjusiffrigt. Man har nyligen anställt en teolog-etiker som forskningsledare. Hon ska nu lära Simrishamnsborna att leva rätt. Därefter regionen, landet och världen!

Hebein om ansvar:

Motsatsen till en offerkultur eller offerideologi är en ansvarsideologi. Heberlein menar att vi tillskriver människor mänsklighet och värdighet när vi tillskriver dem ansvar: ”Detta är nödvändigt för individens självrespekt och uppfattning av sitt eget värde. Vi tillerkänner människan ett värde när vi anser henne vara ansvarig för sina felaktiga handlingar – vi tar honom eller henne på allvar som en självständig agent”, skriver hon.

Bra skrivet, men vad gör en sådan person som forskningsledare i offerkulturens högborg?

Finns det verkligen inte mer lämpliga hål att stoppa pengarna i? Det borde finnas eftersom Region Skåne är fattigast i landet.
//
Fabrikören

Inga kommentarer: