fredag 7 december 2007

Dilsa avslöjar vänsterns rasism

Dilsa Demirbag Sten, en av Sveriges skarpaste skribenter, har skrivit en utmärkt text på Arenagruppens hemsida. Det är en mycket grundlig och lång genomgång av misstänkliggörandet av kvinnor med utländsk bakgrund.

"Är man invandrad kvinna och politiskt aktiv utan tydliga vänstersympatier får man uppenbarligen ta det som del av allmänbildningen att bli utsatt för både rasism och sexism."

"Titt som tätt förklarar Baksi, Kamali och Adami vem som är riktig ”blatte” och hur en sådan bor, lever, tycker och känner. Adami har delat ut priser och gjort en tidning som framgångsrikt lanserat invandrarskapet som en snyggt förpackad affärsidé. Lika självklart tycker de sig ha auktoriteten att peka ut dem som inte är riktiga invandrare. Deras sätt att tänka är faktiskt inte väsensskilt från rasister som tror sig kunna avgöra vem som är riktig svensk. I båda fallen handlar det om stereotyper som ömsom stänger ut, ömsom låser in."

Precis som jag har skrivit i flera blogginlägg har Dilsa Demirbag Sten noterat att framstående "borgliga" kvinnor med utländsk bakgrund ständigt blir ifrågasatta och anklagade för att springa majoritetens ärenden (läs rasförrädare.) Kvinnor ska uppenbarligen enligt vänstermännen (och kvinnorna) hålla tyst i församlingen så länge de inte är socialister. Demirbag Sten, Madon, Sabuni, Avci, Rubar, Fritz m.fl. Vilka kvinnor! Vem föredrar inte deras intellektuella kapacitet före patriarkerna Kurdo Baksi och Masoud Kamali?

"Att arbetarklass-Jimmy kan vara utsatt för klassförtryck, men på kvällen gå hem och slå sin fru har feministerna tvingat arbetarrörelsen att förstå. Men att Mustafa kan vara utsatt för diskriminering på arbetsmarknaden och rasism på gatorna, men också gifta bort sina döttrar och slå sin fru övergår tydligen tankeförmågan. Det faktum att invandrade personer dessutom kan vara både liberaler och högersympatisörer verkar av någon outgrundlig anledning vara obegripligt för stora delar av vänstern.

Dessvärre styr denna oförmåga vänsterns syn på islam, kulturellt betingat våld och förtryck. Befinner sig dessutom de som åberopar intersektionalitet i analysen på högra sidan av det politiska spektrumet verkar det självklart för många vänstervänner att alla spärrar kan få släppa. Det är då housenigger, Onkel Tom och blattealibi träder in i debatten."
//
Casparus Due

Inga kommentarer: