onsdag 21 november 2007

Nya gröna tankesmedjan i Malmö

Martin Ådahl, chef för Sveriges nya grön-liberala tankesmedja, besökte i måndags Lilla Torg(c). Han berättade om sina tankar och mål med den nya tankesmedjan. Två stora utmaningar kommer att ligga till grund för smedjan: globalisering och miljö.

Det ligger mycket research bakom upplägget. Martin Ådahl berättade att han studerat tidigare inflytelserika tankesmedjor i andra länder och kommit fram till en form av nätverksmodell där tankesmedjan ska vara spindeln i nätet i en decentraliserad organisation som fångar in debattörer, politiker, akademiker och internationell debatt. Tankesmedjan ska, menade Ådahl, till skillnad från Timbro, vila på empiri och inte bara ideologi. Policyinriktningen ska vara stark och kommunikationen vara i centrum.

Men vad slags liberalism kommer dom att förespråka? De ledord som presenterades var individuellt ansvar, entreprenörskap, hållbarhet och öppenhet under begreppet "modern liberalism".

Ådahl berättade att tre områden ska prioriteras: Miljöekonomi, integration och civilsamhälle. Diskussionen kom att handla om just miljö och integration, men också om nuvarande alliansregering. Ådahl var mycket kritisk till Reinfelt, Borg och Carlgren. Reinfelt och Borg är inte visionärer utan makthungriga teknokrater och Carlgren bara pratar, kan man enkelt sammanfatta budskapet. En person i publiken frågade om smedjans huvudfiender, och där lyfte Ådahl fram just teknokrater som en av dem. De andra fienderna är folkhemsnostalgiker, som ofta har en snedvriden historiesyn, och utopister. Exempel på de senare är miljöfundamentalister som försvårar snarare än underlättar ett miljöanpassat samhälle.

Det kommer att bli en spännande process att följa, och extra nyfiken är jag på om tanken om en decentraliserad nätverksbaserad tankesmedja med hälften av verksamheten förlagd utanför Stockholm kommer att fungera och hållas levande på lång sikt.
//
Casparus Due

Inga kommentarer: