måndag 24 september 2007

Ny arbetsmarknadsforskning stödjer alliansens jobbpolitik

Ett år med alliansen har inneburit många små steg mot en mer realistisk arbetsmarknadspolitik. Sveriges arbetsmarknadspolitik var länge som humlan. Ingen förstod hur arbetsmarknaden kunde fungera så pass bra som den ändå verkade göra, precis som att det svårt att förstå hur humlans små vingar kan lyfta den tunga kroppen. Men under 2000-talet blev det allt mer uppenbart att den svenska modellen höll på att falla sönder. Den starka subventionen av arbetslöshet och sjukskrivning ledde till att miljoner hamnade utanför arbetsmarknaden.

Arbetslinjen håller på att återställas. Jag har tagit del av två intressanta forskningsrapporter som bekräftar att alliansens tankar bakom politiken verkar vara riktiga.

How Do Different Entitlements to Unemployment Benefits Affect the Transitions from Unemployment into Employment? av John T. Addison och Pedro Portugal visar att en bortre parantes i arbetslöshetsföräkringen har mycket stor effekt. Personer med kortare ersättningsperioder lämnar arbetslöshet betydligt snabbare.

The Effect of Sanctions on the Job Finding Rate: Evidence from Denmark av Michael Svarer visar att sanktioner riktade till arbetslösa leder till att chansen att lämna arbetslöshet ökar med 50 procent.

De två forskningsrapporterna visar att bortre paranteser i arbetslöshetsföräkringen och tydliga sanktioner leder till att arbetslösa kommer i arbete. Det är bra att påminna sig om att regeringen inte gör reformer för att ställa till det för vanligt folk utan de genomför politik som ger resultat genom att arbetslösheten minskar.
//
Casparus Due

Inga kommentarer: