tisdag 25 september 2007

Lars Hansson - folkpartisten utan moral

Det kommer aldrig att bli någon ordning på Sveriges socialförsäkringssystem så länge som klara fall av bedrägeri, utnyttjande och mygel frikänns. Personer som får bidrag för shoppingskulder, får hårdrock klassat som ett arbetshandikapp och nu senast att politik inte är ett jobb. Sydsvenskan berättar att Lars Hansson, Folkpartiets toppolitiker i Lund, inte behöver betala tillbaka delar av den sjukpenning han fick medan han arbetade politiskt. (Foto: Linda Berglund)

Lars Hansson var sjukskriven på heltid samtidigt som han var 1. ordförande för partiets 400 medlemmar, 2. kandiderade till riksdagen, 3. drev personvalskampanj, 4. satt med i styrelser, 5. var vice ordförande i centrala skolnämnden, 6. satt som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige och 7. var revisor i en hästklubb.

Att få ersättning för 100 procents sjukskrivning och samtidigt klara av alla dessa uppdrag är, om inte olagligt, så otroligt lögnaktigt och ett moraliskt haveri.

Försäkringskassan menade att Hanssons arbetskapacitet var högre än noll och krävde Hansson på 25 procent av den utbetalade sjukpenningen.

Men Lars Hansson, folkpartisten helt utan heder i kroppen, överklagade beslutet till Länsrätten. Länsrätten stödjer visserligen Försäkringskassans bedömning att Hansson inte helt saknat arbetsförmåga, men på grund av formalia - att Försäkringskassan inte i tillräckligt stor utsträckning begärde komplettering angående hans politiska arbete - blev han frikänd.

Att mannen har mage att kalla domen, som föll på formaliteter, för upprättelse förstärker bilden av en korrumperad politiker. Han påstår i Skånska Dagbladet att han spelat med öppna kort och inte krävt ersättning för diverse uppdrag medan han varit sjukskriven. Men jobbat har han ju gjort ändå - ersättning eller inte. På det här sättet betalades Hanssons valkampanj av skattebetalarna. Ruttet, dömd eller inte dömd.
//
Casparus Due

Inga kommentarer: