onsdag 27 februari 2008

Viktigt att högsta domstolen prövar simhallsdom

Frågan om vad som är diskriminering eller inte när det handlar om religiösa uppfattningar är en svår fråga som orsakar mycket huvudbry och osäkerhet bland skolor, arbetsgivare och andra i samhället. Enskilda muslimer har på senare tid hävdat diskriminering och krävt att få ha långarmade tröjor i strid med hygienföreskrifter när de arbetar på MacDonalds, slöja i receptionen på ett privat hotell osv. De upplever sig diskriminerade.

Hovrätten har nyligen dömt Göteborg stad för att ha diskriminerat två kvinnor. Badvakter begärde att kvinnorna skulle byta om eller lämna simhallen. Badvakterna ansåg att den klädsel som kvinnorna bar skulle vara i vägen om de hamnade i vattnet. Kvinnorna var i simhallen som sällskap åt sina barn och bar bland annat långärmad tröja och huvudduk.

Fallen handlar om flera principiellt viktiga frågor:
* Får en privat arbetsgivare själv bestämma vem som ska arbeta på arbetsplatsen, och mer specifikt ställa krav på att de som jobbar med kunder inte kan ha slöja.
* Ska man göra undantag för religion från regler som från början instiftats för att skydda allmänhet (hygien, säkerhet)

Göteborg stad vill nu att högsta domstolen tar upp frågan om incidenten i simhallen. Det är av yttersta vikt att vi får klarhet i frågan. I värsta fall får då alla klart för sig att vi nu måste rätta oss efter religiösa dogmer. Eller allra helst att vi kan tydliggöra att likabehandling gäller oberoende religion.
//
Emil

Inga kommentarer: