onsdag 12 december 2007

Rätt med utmaningsrätt

Utmaningsrätten ger möjlighet för privata entreprenörer att utmana kommunal eller landstingsdriven verksamhet. Det kan utformas på lite olika sätt, men typiskt innebär rätten att en privat kan lämna ett ouppfordrat anbud på en offentlig verksamhet som inte tillhör de lagstadgade kärnverksamheterna. Därefter förpliktar sig kommunen eller landstinget att överväga om tjänsten ska upphandlas och konkurrensutsättas.

Utmaningsrätten öppnar upp för såväl styrkt konkurrens som nytänkande, vilket borde vara välkommet i det offentliga.

10 kommuner och ett landsting har än så länge varit smarta nog att införa utmaningsrätten och fler är på väg. Många är dock fortfarande hopplöst efter i upphandlingsfrågor.

Det är kanske värt att överväga om man inte ska göra som danskarna och införa utmaningsrätten i kommunallagen. Det hade dock varit bättre om fler kommuner själv tog sitt förnuft till fånga och införde utmaningsrätten.
//
Fabrikören

Inga kommentarer: