måndag 10 mars 2008

Sverige leder


Efter att länge ha legat i vinnarhålet tar Sverige nu täten i antal asylsökande. Jag skrev om det på Integrationsbloggen, men det är en så talande graf att den tål att publiceras här med.

Klicka på grafen för större bild.
//
Emil

3 kommentarer:

Anonym sa...

Henrik eller Emil som är din signatur här

Vad vill du säga med diagrammet? Att det är bra att Sverige är det land i EU som låter flest människor få asyl? Eller ett problem? Eller är problemet att de flesta andra länder i Europa succesivt skärpt sin flyktingpolitik vilket givetvis förutom att de undandrar sig sin del av ansvaret för att ge förföljda människor en fristad gör att fler söker sig till Sverige där det ännu bedöms lättast att få asyl.

Jag minns att jag hade många debatter med dig när vi båda var engagerade i folkpartiet tillsammans för många år sedan. Du försvarade envetet vilken välsignelse det mångkulturella samhället och invandringen var medan jag viiserligen höll med om att det främst är positivt men tyckte man även skulle konstatera att det existerar problem och kulturkonflikter. Nu tycks du Henrik Emilsson efter att ha jobbat på integrationsverket gjort en helomvändning och tycker flyktingar främst är ett problem för Sverige. Eller hur ska man tolka det här meddelandet?

Det vore intressant om du utvecklade hur du förändrat dina åsikter om flyktingar det senaste decenniet.

Jag hoppas inte jag "outar dig" när jag skriver du varit engagerad i fp. Vad jag vet är du inte det idag så du kan om inte annat skylla det på undomssynder om du vill det. :-)

Syftet med den här bloggen är väl att skapa liberal debatt så jag hoppas du svarar nu även om du inte gjort det när jag kommenterat två tidigare meddelanden för några dagar sedan.

Bengt Held

Emil sa...

Bengt.

Jag är fortfarande folkpartist, men har inte varit aktiv de senaste åren. Jag var aktiv i Norrköping och satt i Arbetsmarknadsnämnden och som nämndeman.

Jag har ändrat mig en del sedan mitten av 90-talet, men jag är fortfarande positiv till invandring och globalisering. Då underskattade jag kulturella och religiösa aspekter av migrationen. De senaste tio åren har visat att sådana faktorer spelar roll. Jag vill också tro att min arbetslivserfarenhet gjort mig visare.

Jag menar att en modern integrationspolitik måste anpassas till dagens förutsättningar.

Sverige har halkat efter andra länder som reformerat politiken. Det går att vara för en generös migrations- och integrationspolitik och samtidigt kritisera den.

Att redovisa statistik som denna ser jag som ren upplysning, sedan får människor själva ta ställning till om det är rimligt att Sverige är Europas största asylland.

Jag tycker inte det är rimligt. Samtidigt vill jag påpeka att det inte betyder att jag är negativ till invandring, utan att Sverige bör lära mer av tidigare stora invandringsländer som bättre hanterat frågan.

Följ integrationsbloggen så får du se att jag har en nyanserad bild av frågorna. Somligt är jag för, annat mot.

Anonym sa...

Vi är nog ganska eniga. Du har väl närmat dig mina åsikter. Sedan har givetvis även jag iblant omvärderat vissa av mina åsikter.

Främst så kan jag konstatera efter många år som integrationspolitiker att det inte finns EN enkel lösning på integrationsproblemen. Det är nog mitt viktigaste konstaterande. Nyliberaler säger sänk skatten på arbete och avreglera så försvinner problemen. Antirasister säger bekämpa diskriminering. Socialt engagerade menar att jobb åt alla och en bra skola är viktigast. Vissa tycker mer fokus måste vara på svenska språket. En grupp tycker det viktigaste är värderingarna om individens rättigheter framför kulturgruppens.

Min bedömning är ALLT det är viktigt. Det existerar inte någon mirakellösning. Man måste göra flera saker samtidigt.

Jag håller med om att det definitivt inte är bra att Sverige med 9 miljoner invånare är det land som ger flest asyl nu. Problemet är att EU inte har någon gemensam flyktingpolitik. En rättsäker och hyfsat generös asylpolitik på EU-nivå hade gjort situationen i Sverige hanterlig. Dessutom är jag för att avskaffa ebo-systemet. De första åren ska flyktingar vara anvisade till orter med bäst möjlighet till jobb. Därefter ska de givetvis kunna flytta var de vill likaså ska de kunna flytta direkt till annan ort om de får jobb. Men att placera sig direkt i Rosengård med bidrag år efter år är inte ett bra alternativ för någon.

Bengt Held